Egyesületünk bemutatkozik

 

 

 

Összefoglaló Egyesületünk tevékenységeiről

 

A Nyugdíjasok Egyesülete nevet viselő szervezetünk központja Pécs. Jelenleg huszonöt működő klubot tömörít magába, a tagok létszáma 800 körül van. A klubok egy része a tagság korábbi munkahelye szerint szerveződött (bányászok, vasutasok, volánosok, postások, pedagógusok, orvosok, belügyi dolgozók, stb.,), de kialakultak az érdeklődés szerint „szakosodott” klubok is: amatőr művészeti tánccsoportok, dalkörök, kórusok, természetjárók.

 

Fő célkitűzésünk: valamennyiünk emberi, állampolgári jogainak védelme, érdekeink képviselete, társadalmi, anyagi megbecsülésünk szorgalmazása és a generációk közötti párbeszéd erősítése.

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében kötelezően ellátandó helyi közművelődési feladataink:

- az idős korosztály művelődésének, művészeti életének és közösséggé formálódásának támogatása;

- Pécs város hagyományainak ápolása, a helyi értékek védelmének erősítése, a városi polgári élet és életmód fejlesztése;

 

Egyesületünk a 20/2018.(VII. 9.) EMMI rendelet szerint Közművelődési Szolgáltatási Tervvel és éves munkatervvel rendelkezik, erről évente beszámolunk a Pécs Megyei Jogú Város Kultúrális Bizottságának.

 

Minden évben több kulturális és sportprogramot szerveztünk eddig és ezután is igyekszünk szervezni azért, hogy érdeklődésünket az új dolgok iránt megtartsuk, fizikai képességünket megőrizzük és ha lehet fejlesszük is. Ilyen rendezvényeink: tavasszal a Szépkorúak Regionális Kulturális Találkozója, a Játékos agytorna vetélkedő, ősszel a Tanuló Város Fesztivál, sportnap, ünnepekhez kapcsolódó táncos estek és autóbuszos kirándulások.

 

A jelenlegi világjárvány terjedésének kivédése érdekében kialakított „távolságtartás, „elzárkózás” kapcsolatmegszakítását komoly célkitűzésünk feloldani azzal, hogy minél több ismeretet szerezzünk az interneten keresztül történő kapcsolattartás, ismeretszerzés kialakítására, gyakorlására. (Idősek, fiatalok együtt ismerkednek az infokommunikációval, Be Smart Seniors (BESS)).

 

Szervezzük a városunkban élő nagyszámú nemzetiségiek egymás számára történő bemutatkozását is. Aktív tagjainkkal igyekeztünk meglátogatni országunk szép és nevezetes tájegységeit, városait.

 

Az időskori kiszolgáltatottság csökkentése érdekében egészségügyi, egészség-, bűn- és baleset megelőzési, fogyasztóvédelmi ismeret felújító és ismeret bővítő tájékoztatókra hívjuk meg az egészségügy, a rendőrség és a fogyasztóvédelem szakembereit. Egyesületünkben nagy hagyománya van az önkéntes munkának.

 

Munkánk során együttműködünk az országos nyugdíjas szövetségekkel, a megyei és regionális nyugdíjas szervezetekkel (NYOK, NYOSZ, Életet az Éveknek), civil szervezetekkel, városunk önkormányzatával és városunk jelentős ipari, kereskedelmi vállalkozásival. Számos külföldi nyugdíjas szervezettel tartunk kapcsolatot Pécs testvérvárosaiban, Eszéken, Pélmonostoron, Lendván.

 

Reméljük, hogy ezek a korábbi és jövőbeli lehetőségek kellően felkeltették az olvasó érdeklődését. Hívunk minden időst és fiatalt, hogy látogassák meg honlapunkat, olvassák a különböző témában készült írásainkat, kapcsolódjanak be klubjaink munkájába és korunkbeliek legyenek tagjai egyesületünknek.

 

Molnár Ferenc elnök és a Nyugdíjasok Egyesülete elnöksége

dr. Német Béla elnökségi tag

Lovák Ibolya elnökségi tag

 

Pécs, 2022 augusztus

 

 

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra