Nyugdíjakról napjainkig

 

 

Honlapunk ezen fejezetében a „Nyugdíjasságról”, ezen belül a Nyugdíjakról napjainkig témát részletesen a KSH aktuális adatainak és néhány tanulmánynak a feldolgozásával, a következő kérdések megválaszolásával tekintjük át. Ezekkel az összefoglalókkal az volt a célunk, hogy nekünk időseknek az érdekeink képviselete során kijelentéseinket mindig objektív, számszerű adatokkal tudjuk alátámasztani.

 

5.2.0. Bevezetőként egy Összefoglaló

5.2.1. Hány nyugdíjas korú ember van Magyarországon és hogyan alakultak a nyugdíjak, ellátások, járadékok az elmúlt 20 évben?

5.2.2. Mi határozza meg azt, hogy „mennyi pénzt” kapunk évente?

5.2.3. Mennyi a bruttó és nettó átlagkereset 2016-2020 között?

5.2.4. Mennyi a minimálbér és a létminimum összege 2018-2021 között?

5.2.5. Hányan mekkora nyugdíjban részesülnek, és mekkora eltérések vannak az ország különböző területein?

5.2.6. Az öregségi nyugdíjon kívül mennyien és milyen további ellátásban részesülnek még?

5.2.7. Milyen a magyarországi lakosság korfája 2020-ban?

5.2.8. Hivatkozások

 

 

5.2.0. Bevezetőként egy Összefoglaló

 

- Ahhoz, hogy mi, időskorú állampolgárok „képet kapjunk” a társadalomban „elfoglalt” anyagi helyzetünkről, ennek „megismerésére” a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ide vonatkozó ÖSSZESÍTŐ adatai állnak rendelkezésünkre. Ezzel kapcsolatban a következő fogalmak tartalmi részével kell tisztában lennünk:

- nyugdíj értékének meghatározása, változása;

- a dolgozók bruttó, nettó átlagkeresete,

- a minimál bér és a létminimum összege.

- Fontos adat még a nyugdíj megoszlása az országban az egyes nyugdíj korúak között. Mindezek értékei hogyan viszonyulnak a GDP-hez és egymáshoz?

 

- 2019-ben a nyugdíjakra, ellátásokra, járadékokra fordított összeg a GDP 8,3 % volt, míg létszámunk 2019-ben 2 557 000 fő volt, ami a lakosság ~26%-a, (minden negyedik ember). 2011-től, kilenc év alatt az egy főre jutó átlagos nyugdíj 36 %-al, addig a bruttó hazai termék, (GDP) 73 %-al nőtt.

- A KSH szerint 2019-re az átlagnyugdíj 142.000 Ft-ra „nőtt”. De ez a nyugdíj „növekedés” torzított. Ennek okai:

a 2010-es évek második felében a 70-90 éves, alacsony nyugdíjjal rendelkező, évi 130 000 körüli honfitársunk „elmaradása”, ugyanakkor

az utóbbi 4-5 évben a „fiatalabbak” (63-65 évesek) már jelentősen magasabb nyugdíjjal történő „belépése „húzza fel” az átlagot. (Medián nyugdíj?!)

- A medián nyugdíj 117.500 Ft (KSH 2019. augusztus 30) az a nyugdíjösszeg, amely alatt és fölött azonos számban vagyunk nyugdíjasok.

 

- 2021-ben a teljes bruttó átlag keresetek a 2016-os érték 180,5 %-ára, a reálkeresetek 157,2 %-ára nőttek. 2020 decemberében a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 268 400 Ft, kedvezményekkel 277 200 Ft-ot ért el.

- A nettó minimálbér 2021-ben 111 321 Ft lesz. A jelenleg „érvényben levő” számítás szerint 2020-ban a létminimum 101 000 Ft. A létminimumot ugyanakkor nyugdíjas embereknél egy személy esetében 91 258 Ft-ra, együtt élő két nyugdíjas esetében pedig fejenként 78 583 Ft-ra számítják!!

 

- A nyugdíjakat országunkban csak a meghatározott inflációval növelik. Ennek minden termékre, szolgáltatásra kiterjedő értéke az utóbbi 6-7 éveben ~ 3% körüli. Mi idősek, viszont már nem veszünk új ruhát, autót, műszaki cikkeket, stb. Döntő mértékben élelmiszert, gyógyszereket vásárlunk és legfeljebb tankolunk. Ezeknek viszont jelentősen, az utóbbi években, évi 8-12 %-al emelkedtek az árai.

 

Következtetés: A nyugdíjban részesülők ~50 %-a létminimum szintjén él. A továbbra is csak ~3 százalékkal növelt nyugdíj még erősebb leszakadást fog eredményezni a GDP (4-5 %) és az átlagkeresetek (11-12 %) éves növekedéséhez képet!!

 

Ha a nyugdíjakról további információd van, kérünk írd meg a hivatkozás elérhetőségét a következő e-mail címekre, hogy elérhetővé tehessük mindenki számára. Kérjük, írjál rövid ismertetőt is róla:

 

dr. Német Béla honlap szerkesztő (drnemetbela@gmail.com)

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Nyugdíjakról napjainkig -1

5.2.1. Hány nyugdíjas korú ember van Magyarországon és hogyan alakultak a nyugdíjak, ellátások, járadékok az elmúlt 20 évben?

(Ez a fejezet ide kattintva letölthető)

 

A KSH-tól és kormányunktól származó adatok itt olvashatók:

[1] https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp001.html

[2] https://www.kormanyhivatal.hu/download/5/94/25000/nyugdijfüzet_2019.pdf

 

1. táblázat. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

Év

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

Sajátjogú nyugdíjasok

Ellátásban részesülők

Ellátásokra fordított kiadás

átlagos létszáma (ezer fő)

népesség százalé-kában (%)

Milliárd Ft

a GDP százalékában

létszám (ezer fő)

egy főre jutó átlagnyugdíj (Ft/hó)

2003

3 056

30,2

1 849

9,7

2 453

57 847

2009

2 989

29,8

2 991

11,3

2 496

92 422

2010

2 937

29,3

3 043

11,2

2 463

97 259

2011

2 901

29,1

3 177

11,2

1 985

104 253

2012

2 890

29,1

3 349

11,6

2 013

112 593

2013

2 829

28,6

3 469

11,5

2 041

115 727

2014

2 755

27,9

3 478

10,7

2 023

118 439

2015

2 690

27,3

3 502

10,2

2 015

121 041

2016

2 640

26,9

3 533

10,0

2 046

123 725

2017

2 606

26,6

3 598

9,4

2 027

129 637

2018

2 584

26,4

3 749

8,9

2 032

134 947

2019

2 557

26,2

3 888

8,3

2 054

142 114

 

Észrevételek az 1. táblázat adatai alapján:

- Az ellátásban részesülők átlagos létszáma 2010-től 2 901 ezer főről lecsökkent 2 557 ezer főre.

- 2010-ről 2011-re sajátjogú nyugdíjasok számát radikálisan lecsökkentették 2 463 ezer főről 1 985 ezer főre.

- 2003-tól 2010-ig az ellátásokra fordított összeg aránya a GDP 9,7 %-ról 11,2 %-ra nőtt, hét év alatt pedig az egy főre jutó átlagos nyugdíj 68 %-al nőtt. Az ellátásban részesülők létszáma 2010-ben 2 937 ezer fő volt.

- 2011-től 2019-ig ez az arány lecsökken 8,3 %-ra. 2011-től, nyolc év alatt az egy főre jutó átlagos nyugdíj 36 %-al nőtt. Ellátásban részesülők létszáma 2019-ben 2 557 ezer fő a lakosság ~26%-a. Valamivel több, mint minden negyedik ember nyugdíjas.

- A nyugdíjak éves növekedése elsősorban csak az inflációtól függ. Ennek minden termékre, szolgáltatásra kiterjedő értéke az utóbbi években ~ 3%. Az idős korú emberek, viszont már nem vesznek új ruhát, autót, műszaki cikkeket, stb. Döntő mértékben élelmiszert, gyógyszereket vesznek és legfeljebb tankolnak. Ezeknek viszont jelentősen, évi 8-15 %-al emelkedtek az árai.

 

 

 

Az 1. táblázatban használt fogalmak meghatározása:

- Saját jogú nyugdíj: az öregségi nyugdíj, a rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj és a foglalkoztatáspolitikai nyugdíj és a rehabilitációs járadék.

- Öregségi nyugdíj: előírt nyugdíjkorhatár betöltése, előírt szolgálati idő esetén, nyugellátási igénybejelentésre teljesítő határozat alapján kapott nyugdíj.

- Rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj: a nyugdíjkorhatár betöltése előtt a munkaképesség-romlással összefüggésben - a rokkantság mértékét is figyelembe vevő mértékű - igénybe vett nyugdíj.

- Foglalkoztatáspolitikai nyugdíj: a bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj és az előnyugdíj közös megnevezése a nyugdíj-statisztikai kimutatásokban.

- Rehabilitációs járadék: 2008. január 1-jétől a rehabilitációs járadékra azok a megváltozott munkaképességű személyek jogosultak, akik aktív együttműködést vállalnak a munkaügyi hatósággal. A járadékuk összege 20 százalékkal magasabb, mint a rokkantsági nyugdíj. 2012. január 1-jétől újonnan nem állapítható meg.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Nyugdíjakról napjainkig-2

5.2.2. Mi határozza meg azt, hogy „mennyi pénzt” kapunk évente?

(Ez a fejezet ide kattintva letölthető)

 

Egy öregségi nyugdíjas által évente kapott pénzt jelenleg a meghatározott nyugdíj és az ország gazdasági teljesítménye alapján megállapított „nyugdíjprémium” összege adja.

 

2. táblázat. A bruttó hazai termék (GDP) és az egy főre jutó átlagos nyugdíj

[3] https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt015.html

Év

A bruttó hazai termék értéke

Egy főre jutó átlagos nyugdíj

(millió HUF)

(%)

(Ft/hó)

(%)

2004

21 077 457

100

63477

100

2008

27 217 365

129

87247

137

2009

26 458 264

 

92422

 

2010

27 431 270

 

97259

 

2011

28 501 501

100

104 253

100

2015

34 937 313

123

121 041

116

2016

36 167 453

100

123 725

100

2017

39 233 430

108

129 637

105

2018

43 347 041

120

134 947

109

2019

47 513 912

131

142 114

115

 

 

Észrevételek a 2. táblázat adatai alapján:

- 2004 2008 között öt év alatt a bruttó hazai termék 29 %-al, ugyanakkor az egy főre jutó átlagos nyugdíj 37 %-al növekedett.

- 2011 2015 között öt év alatt a bruttó hazai termék 23 %-al, ugyanakkor az egy főre jutó átlagos nyugdíj jelentősen kisebb mértékben, csak 16 %-al növekedett.

- 2016 2019 között négy év alatt a bruttó hazai termék 31 %-al, ugyanakkor az egy főre jutó átlagos nyugdíj még kisebb mértékben, csak 15 %-al növekedett. Ez a „növekedés” 2016-2019 között a következőknek „köszönhető”: A 70-90 éves, alacsony nyugdíjjal rendelkező, évi ~130 000 állampolgárunk, „elmaradásával” és a „fiatalabbak” (63-65 évesek), már jelentősen magasabb nyugdíjának „belépésével” „következik be”.

 

 

 

A „nyugdíjprémium” számításának „képlete”:

[4] https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/a-nyugdijpremium-feltetelei-es-varhato-osszege-2019-ben

 

A nyugdíjprémium törvényi képlete a következő:

az éves GDP növekedés ténylegesen várható százalékos mértéke mínusz 3,5 (de legfeljebb 4), szorozva a novemberi ellátás egynegyedével, (de legfeljebb 20 ezer forint)

 

Nyugdíjprémium akkor járhat a korhatárát betöltött öregségi nyugdíjasnak, valamint a hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, egyéb hozzátartozói nyugellátás) részesülő személynek, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a TB nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül, és az öregségi nyugdíjkorhatárát a tárgyévet megelőzően betöltötte.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Nyugdíjakról napjainkig-3

5.2.3. Mennyi a bruttó és nettó átlagkereset 2016-2020 között?

(Ez a fejezet ide kattintva letölthető)

 

KSH GYORSTÁJÉKOZTATÓ Közzététel: 2021. február 25

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2012.html

[5] https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210129/novemberben-kozel-440-ezer-forint-volt-a-brutto-kereset-467324  (2021. január 29)

 

 

Az ÁTLAGKERESETEK 2020. január–december

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 403 600 Ft, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 414 500 Ft volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 268 400 Ft, a kedvezményeket is figyelembe véve 277 200 Ft-ot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 9,7, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset – összefüggésben a meghatározott szakágazatokban dolgozók bruttó béréből fizetendő járulékok átmeneti mérséklésével, illetve mentesítésével – 10,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó átlagkereset a pénzügyi és biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb (709 300 forint), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (250 900 forint).

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 439 900, a nők esetében 370 000 forintot ért el, ez a férfiaknál 9,0, a nőknél 10,2%-os növekedést jelent egy év alatt.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 371 000 forintra becsülhető, ez 9,3 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

2020-ban a reálkereset 6,2%-kal emelkedett, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,3%-os növekedése mellett.

 

 

3. táblázat. A teljes és a rendszeres bruttó átlag-, valamint a reálkeresetek alakulása (2016 január = 100 %) https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2012.html

Év

Teljes bruttó (%)

Rendszeres bruttó (%)

Reálkereset (%)

2016 január

100

100

100

2017 január

109,8

110,1

107,2

2018 január

124,8

124,7

119,2

2019 január

138,0

136,5

128,1

2020 január

150,7

149,6

133,5

2020 december

180,5

161,4

157,2

 

1. ábra. Bruttó kereset %-os növekedése az előző évhez képest, 2021. 01. 29, KSH, Portfolio

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210129/novemberben-kozel-440-ezer-forint-volt-a-brutto-kereset-467324

 

2. ábra. Bruttó és nettó kereset növekedése 2021. 01. 29, KSH, Portfolio

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Nyugdíjakról napjainkig-4

5.2.4. Mennyi a minimálbér és a létminimum összege 2018-2021 között? (Ez a fejezet ide kattintva letölthető)

 

A KSH adatai alapján a Portfoliónál megjelent elemzés itt olvasható:

[6] https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210126/hany-forint-2021-ben-a-netto-minimalber-es-a-garantalt-berminimum-466816 (2021. január 25 Portfolio)

 

A MINIMÁLBÉR bruttó értéke 2021-ben 167 400 Ft, a nettó minimálbér pedig 111 321 Ft, míg a bruttó GARANTÁLT BÉRMINIMUM 219 000 Ft. a nettó értéke pedig 145 635 Ft.

 

3. táblázat. A minimálbér összegének alakulása 2018-2021, Portfolio

Év

Minimálbér %-os növekedése

(év/év)

Bruttó minimálbér

(ezer Ft)

Nettó minimálbér

(ezer Ft)

Nettó minimálbér növekedése

(ezer Ft év/év)

2018

8%

138

92

7

2019

8%

149

99

7

2020

8%

161

107

8

2021

4%

167,4

111,3

4,4

 

A LÉTMINIMUM és társadalmi minimum 2019-ben Magyarországon. Készítette a Polyci Agenda, Magyar Szakszervezeti Szövetség; 2020. július 3.

[7] https://policyagenda.hu/elemzesek/tarsadalom/2020/letminimum-2019-elozetes-adatok/attachment/letminimum-es-tarsadalmi-minimum-elozetes-adatok-2019/#.YE3jM51KhaQ

 

2019-ben az egy felnőttből álló háztartás létminimum összege havonta: 101.400 Ft, a társadalmi minimum összege: 129.770 Ft volt.

 

4. táblázat. Nyugdíjas korú emberek létminimumnak tekintett értékei

Nyugdíjas korúak háztartásai

Háztartás típusok

Egy háztartásra

Egy főre

Élelmiszer arány

Fogyasztási egységek száma

Számított havi érték (Ft)

Összesen

Ebből élelmiszerre

Összesen

Ebből élelmiszerre

 

 

1 személy

91 258

24 843

91 258

24 843

3,67

0,9

2 személy

157 167

49 687

78 583

24 843

3,16

1,55

3 személy

223 076

74 530

74 359

24 843

2,99

2,2

Észrevétel. A létminimum adatokat nyugdíjasok esetében „kisebbre kalkulálják”!

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Nyugdíjakról napjainkig-5

5.2.5. Hányan mekkora nyugdíjban részesülnek, és mekkora eltérések vannak az ország különböző területein?

(Ez a fejezet ide kattintva letölthető)

 

A KSH adatai alapján az Indexnél megjelent összefoglaló itt olvasható:

[8] https://index.hu/belfold/2021/03/13/luxusnyugdij/ (2021.03.13.)

https://nyugdijbiztositas.com/mennyi-az-atlagnyugdij-osszege-magyarorszagon/ (2021. március 24.)

 

3. táblázat Nyugdíj összeg intervallumok és jogosultak száma

Ft/hó

%

Külföldről is jogosultak (fő)*

28.500 alatt

17 599

0,87

17 020

28.500-49.999

21 692

1,07

8 621

50.000-99.999

397 373

19,59

17 058

100.000-149.999

782 031

38,55

12 280

150.000-199.999

429 111

21,15

5 639

200.000-299.999

305 055

15,04

3 990

300 000-399 999

58 521

2,89

961

400 000-499 999

12 813

0,63

270

500 000-999 999

4 457

0,22

142

1 000 000-1 999 999

95

0,005

8

1999 999 felett

11

0,001

 

Összesen

2 028 758

 

65 989

*Az összes jogosult közül kétoldalú egyezmény, vagy nemzetközi szerződés alapján külföldről is nyugellátásra jogosultak létszáma (fő)

 

 

Észrevételek az 3. táblázat adatai alapján:

- Az átlagnyugdíj (KSH 2019. augusztus 30) 142.000 forint.

- Budapesten az átlagnyugdíj meghaladja a 154 ezer forintot, míg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők átlagnyugdíja nem éri el a 116 ezer forintot.

- Egy másik mérőszám szerint a nyugdíjasok relatív jövedelmi helyzete nem csak a nyugdíjuk összegétől függ, hanem attól is, hogy a lakóhelyükön milyen magas a nettó átlagbér, és ahhoz viszonyítva mennyit ér a nyugdíjuk (aggregált helyettesítési ráta). Ez az arány 2018. decemberében országos szinten a magyarországi nettó átlagkereset 54,8%-a volt.

- A nyugdíjasok vásárlóerejének leszakadása Budapesten egyetlen év alatt 4 százalék (62%-ról 58%-ra), míg például Észak-Magyarországon 6 százalék (78,4%-ról 72,5%-ra). Ennek oka, hogy a nettó átlagbérek sokkal gyorsabban növekednek, mint a nyugdíjak (A nyugdíjemelés kizárólag az inflációhoz kötődik és nem tükröződik benne a nemzetgazdasági átlagbérek növekedése).

- Az aggregált helyettesítési ráta a 65–74 éves korcsoport medián nyugdíjának és az 50–59 éves korcsoport medián bruttó keresetének hányadosa.

 

A medián (KSH 2019. augusztus 30) 117.500 Ft.

A medián nyugdíj (helyzeti középérték, vagyis az a nyugdíjösszeg, amely alatt és fölött azonos számban részesülnek nyugdíjban). A medián azért fontos adat, mert a nyugdíjrendszer fejlesztésével kapcsolatos elképzelések megítéléséhez reálisabb hátteret szolgáltathat, mint az átlagnyugdíj, amelynek összegét a nagyobb nyugdíjak (az ilyen nyugdíjban részesülők sokkal kisebb létszáma ellenére) felfelé torzítják. Az elmúlt 3-4 évben megállapított nyugdíjak elég magasak és ezek „húzzák fel az átlagot”.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Nyugdíjakról napjainkig-6

5.2.6. Az öregségi nyugdíjon kívül mennyien és milyen további ellátásban részesülnek még?

(Ez a fejezet ide kattintva letölthető)

 

A KSH adatai alapján a Portfoliónál megjelent elemzés itt olvasható:

[9] https://www.portfolio.hu/gazdasag/20191113/friss-nyugdijszamok-jottek-kiderult-kik-kapjak-a-legtobb-nyugdijat-magyarorszagon-406871

 

4. táblázat Nyugdíjban és egyéb ellátásban részesülők (2019 november 13)

Az ellátás megnevezése

(ezer fő)

Öregségi nyugdíj

2 054

Megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás

315

Hozzátartozói nyugellátás

125

Életkoron alapuló ellátás

42

Egyéb ellátás, járandóság

58

Összesen

2 557

 

 

Észrevételek az 4. táblázat adatai alapján:

- 2019-ben a nyugdíjban és egyéb ellátásban részesülők 62%-át tették ki a nők. Különösen kiemelkedik a főellátásként kapott özvegyi nyugdíjak esete (94%). Az életkoron alapuló ellátásokra, a baleseti és a rokkantsági járadékra, illetve a bányászok egészségkárosodási járadékára a férfiak a nőknél nagyobb arányban váltak jogosulttá.

- Az öregségi nyugdíjasok aránya az összes ellátotton belül Budapesten a legmagasabb (88%),

- Az öregségi nyugdíj a nettó átlagkereset ~50%-a körül van.

- A férfiak átlagosan ~18 ezer forinttal magasabb összegű ellátást kapnak (~148 ezer forint), mint a nők (~128 ezer forint).

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Nyugdíjakról napjainkig-7

5.2.7. Milyen a magyarországi lakosság korfája 2020-ban?

 

A KSH honlapján, 1870-től 2060-ig tekinthetjük át a Magyarország népességének számát, korfáit nemek és életkor szerint

[10] https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html

Népességünk adatairól nagyon hasznos még a következő interaktív lap: http://www.ksh.hu/interaktiv/mstat2019/grafikonok.html

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Nyugdíjakról napjainkig-8

 

5.2.8. Hivatkozások

 

[1] 2.5.21. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok, sajátjogú nyugdíjak (2000–) (2020) (https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp001.html)

 

[2] Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

https://www.kormanyhivatal.hu/download/5/94/25000/nyugdijfüzet_2019.pdf

 

[3] 3.1.2. A bruttó hazai termék (GDP) értéke forintban, euróban, dollárban, vásárlóerő-paritáson (1995–2019) (2020)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt015.html

 

[4] A nyugdíjprémium feltételei és várható összege 2019-ben

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/a-nyugdijpremium-feltetelei-es-varhato-osszege-2019-ben

 

[5] Gyorstájékoztató KSH bruttó és nettó átlagkeresetekről

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210129/novemberben-kozel-440-ezer-forint-volt-a-brutto-kereset-467324 (2021. 01. 29)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2012.html (2021. 02. 25.)

 

[6] Hány forint 2021-ben a nettó minimálbér és a garantált bérminimum? (2021)

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210126/hany-forint-2021-ben-a-netto-minimalber-es-a-garantalt-berminimum-466816

 

[7] Létminimum-és-társadalmi-minimum-előzetes-adatok-2019

https://policyagenda.hu/elemzesek/tarsadalom/2020/letminimum-2019-elozetes-adatok/attachment/letminimum-es-tarsadalmi-minimum-elozetes-adatok-2019/#.YE3jM51KhaQ

 

[8] Nyugdíjasok eloszlása Magyarországon? (2021. 03. 13)

https://index.hu/belfold/2021/03/13/luxusnyugdij/

 

[9] Nyugdíjak és egyéb juttatások (2019. 11. 13)

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20191113/friss-nyugdijszamok-jottek-kiderult-kik-kapjak-a-legtobb-nyugdijat-magyarorszagon-406871

 

[10] Hányan vagyunk 2020-ban? (2020)

https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html

 

 

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra