Barátkozzunk az internettel. Bevezető

 

 

 

Infokommunikáció

 

Az infokommunikáció kifejezés az utóbbi két évtizedben kezd tartalmat kapni. Ennek a szónak az első része az információ, ami lehet beszéd, zene, szöveg, adat, állókép, mozgókép, stb. Az infokommunikáció magában foglalja az információ gyűjtésének, feldolgozásának, továbbításának, tárolásának, rendezésének, módosításának, műsorfolyamokba rendezésének és megjelenítésének technológiáit.

 

Az infokommunikáció a hivatalos szóhasználatban az információtechnológia és a távközlés konvergenciáját, szakterületeinek integrálódását fejezi ki. Gyakran használt rokon fogalom az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT). Egységesen megadja a hardverek (távíró, telex, rádió, televízió, számítógépek, vezetékes-, mobil telefon, audióvizuális eszközök,) szoftverek (programok,..) és szabványok feltételeit. Az utóbbiak közül kiemelkedik az internet.

 

 

 

 

Internet

 

Az internet (https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet ) olyan globális (az egész világot behálózó) számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak. A fogalmat 1974-ben alkották meg az infokommunikáció „úthálózata”. Az internet a felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a világháló (World Wide Web, WWW). A világháló az interneten működő, egymással úgynevezett hiperhivatkozásokkal összekötött dokumentumok rendszere.

 

A globális hálózatot helyi hálózatok, intranetek, különböző távolsági hálózatok alkotják. Az adatok a legkülönfélébb „fizikai közegekben” „haladnak”, ezek lehetnek telefonvonalak, különböző hálózati kábelek vagy kommunikációs műholdak. Az internet nem fizikai hálózat, hanem annak módja, ahogy az egymástól különböző hálózatokat összekötik, hogy egymással kommunikálni tudjanak. Az internet a világ elektronikus postája.

 

Számunkra ebből az az érdekes, hogy mennyiért, milyen sebességű és adatmennyiségű szolgáltatás áll rendelkezésünkre, mire tudjuk mindezt használni. Milyen eszközöket kell vásárolnom, hogy „képben legyek”? Hogyan fizetünk az internet használatáért? Mi, mint egyszerű felhasználók általában a helyi internetszolgáltató cégnek fizetünk. az pedig az adott ország nagysebességű gerinchálózatát üzemeltető intézménynek. A különböző országok a díjakat egymás között nemzetközi szerződésekben rögzítik. A jelenlegi felhasználók száma ~4 milliárd.

 

 

 

 

Hivatkozások:

[1] Információ- és kommunikációtechnológia

https://hu.wikipedia.org/wiki/Információ-_és_kommunikációtechnológia

[2] BMGE: Az Infokommunikáció alapjai (egy féléves kurzus tematikája)

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMA001/hu/

[3] Internet

https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet

[4] Világháló

https://hu.wikipedia.org/wiki/Világháló

 

 

Ha az infokommunkáció és az internet témakörben olyan további információd van, amit fontosnak tartasz megosztani velünk, kérünk írd meg a következő e-mail címre, hogy elérhetővé tehessük mindenki számára. Kérjük, írjál rövid ismertetőt is róla:

dr. Német Béla honlap szerkesztő (drnemetbela@gmail.com)

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra