Idősek, fiatalok együtt ismerkednek az infokommunikációval

 

 

 

Ez egy olyan KEZDEMÉNYEZÉS, ami azt a célt tűzi ki, hogy számunkra, (idősek nagy többsége számára), az INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) számunkra fontos részének ELSAJÁTÍTÁSA, egyénre szabottan minél eredményesebb legyen.

 

Idősebb emberek (~55-70 évesek) már elég sokan részt vettünk csoportos „tanfolyamokon”, ahol „hagyományos módszerrel” tanultunk. Van egy előadó, aki elmondja a „tankönyv fejezeteket” a számítógéppel és a programokkal kapcsolatban. Mi hallgatjuk és próbáljuk az egérrel „követni az utasításokat.”

 

Eközben három-öt évenként mind eszközöket tekintve, még inkább programokat és applikációkat tekintve, egyénként követhetetlen a változás („fejlődésnek” is mondjuk). Úgy tűnik a hagyományos „oktatás módszertan” nem megfelelő arra, hogy a „tanterem szerű” technikával elfogadható sikerességgel lehessen szélesebb tömegben az új dolgokat követni.

 

Ugyanakkor az újabb és újabb infokommunikációs eszközök, alkalmazások rengeteg hasznos segítséget nyújthatnának. Ezért egy új MÓDSZERTANHOZ folyamodunk. A fiatal korosztály tagjai (már 11-12 éves kortól az egyetemistákig) az évről-évre megjelenő eszközök használatát és az alkalmazásukat (felfokozott érdeklődésük miatt) könnyen elsajátítják. Hát „hívjuk meg” ŐKET TANÁRAINKNAK.

 

IDŐSEK, FIATALOK ismerkedjünk együtt az INFOKOMMUNIKÁCIÓVAL. Ehhez persze nekünk időseknek „le kell vetkőznünk” rosszul értelmezett BÜSZKESÉGÜNKET, a fiataloknak pedig tudásukat RENDEZNI kell, türelmesebbé kell válniuk a lassabb megértés, felfogás miatt.

 

 

 

 

Sok mindent átgondolva fontosnak tartom a következőket: Adjuk meg a CÉLKITŰZÉST, határozzuk meg a CÉLCSOPORTOT, kezdjük kidolgozni a MÓDSZERTANT. Mindezt komplex módon, egymással összekapcsolva:

 

CÉLKITŰZÉS: „Idősek-fiatalok együtt ismerkedjünk az Infokommunikációs Technológiákkal (IKT) azzal a céllal, hogy mindkettő korosztály számára megvalósuljon az EGYÜTTANULÁS élménye és minél sikeresebb legyen, elsősorban az idősebbek számára a technikai és informatikai ismeretek minél szélesebb körű elsajátítása a napi élet dolgainak intézésére és az interneten elérhető „szelektált” ismeretek megszerzésére.

CÉLCSOPORTOK: Idősebb emberek és középiskolás fiatalok együttese.

MŐDSZERTAN: Teljes mértékben személyre szabott (face to face) egyéni tanulás, oktatás, konzultáció megvalósítása. Ezt ki kell dolgozni, mert sem a fiataloknak nincs praktikus ismeretük az „oktatásban, ráadásul az ilyenben” (a szakmai tudásuk megvan, de rendszerezést igényel), a fogadóknak pedig erősen hiányos a technikai ismeretük és erős az emocionális tartózkodásuk.

 

Hogyan szervezzük meg a program „résztvevőit”?

a. Hívjunk meg Középiskolás diákokat, akik a „TANÍTÓK” lesznek. Ezt az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretében tehetik meg, mivel érdekük „megszerezni” az IKSZ „pontokat”. Ennek során gyakorlatot szerezhetnek a személyes kapcsolat kialakításában, aminek komoly hasznát vehetik felnőttként.

b. Hívjuk meg az idősebbek közül elsősorban az érdeklődő, tanulni vágyó, ugyan nagyon eltérő alapismeretekkel és lélektani hozzáállással bíró leendő „TANULÓKAT”. Érdekünk: minél több gyakorlati ismeretet megszerezni INGYEN az IKT terén, mert ez fontos lehet számunkra a KAPCSOLATTARTÁSBAN, újabb ismeretek, kultúra megszerzésében.

c. Ezen két csapat tevékenységének összehangolását egy Szakmai, koordináló csoport végezze, melynek tagjaira a javaslat:

- Szakmai koordinátor, (eddig: Élménylelő Ifjúsági Egyesület, Tasnádi Zsófia, elmenytartanoda@gmail.com)

- Középiskolásokban dolgozó Iskolai Közösségi Szolgálat tanárai,

- Időseket összefogó Egyesületek

 

Ez a GYKORLAT a következő értékekkel bír a KÖZÉPISKOLÁS DIÁK számára:

- valódi társadalmi hasznossággal bíró programban teljesítheti az iskolai közösségi szolgálatban vállalt önkéntességet,

- az idősekkel való foglalkozás hozzájárul a diák kommunikációs és problémamegoldó képességeinek fejlesztéséhez, támogatja a kreativitást és a kritikus gondolkodást,

- a foglalkozások azonnali visszajelzésre adnak lehetőséget, az idősek sikerélménye a digitális készségek elsajátítása terén értékes visszajelzés és elismerés a diák számára,

 

és az IDŐS számára

- mindenki a saját tudásának megfelelő, személyre szabott segítséget és útmutatást kap a foglalkozások során.

- a digitális terep megismerése magabiztosságot ad az időseknek, ezáltal egyre önállóbban és bátrabban tudják használni az internetet,

- maguk a foglalkozások, illetve az ott elsajátított tudás nagyban hozzájárul szociális kapcsolataik életben tartásához.

 

 

 

 

 

Javaslok az „együtt tanuláshoz” 8 egységre bontott „Tantervet, oktatási segédkönyvet, oktató önképző anyagot”. Ez kortól függetlenül egyéni tanuláshoz, de a „tanítás-tanulásához” is nagyon sok segítséget tud adni. Ennek időbeli ütemezése nagyon eltérő lehet (az egyén eddigi ismeretei szerint ez lehet nyolc hét, vagy nyolc hónap).

 

 

A „tanulmányi hetek” programja

0

„ÉVNYITÓ” a TANÍTÓK és a TANULÓK ismerkedő találkozója

1

Eszköz, ismeret felmérés.

2

Asztali számítógép: Hardver, szoftver

3

Okostelefon, tablet

4

Internet

5

Google, kereső funkciók

6

Facebook és a közösségi média

7

Online ügyintézés interneten

8

Közösségi média applikációk

9

„ÉVZÁRÓ” eredmények személyre szabott összegzése

 

 

A javasolt internetes „OKTATÓ, ÖNKÉPZŐ” anyagokat három helyről szedtem össze:

1. LegyélTe is MOST (https://legyelteis.hu/online_tananyagok/ ) Ezek közül választottam ki 37-et.

2. BESS (https://www.youtube.com/channel/UC2kJzOwtbmCrZBZ3hQ2PUfQ/videos ) – 154 körüli összes videóból 50 a magyar nyelvű. Ezek közül választottam ki 23-at.

3. Minden máshol elérhető (majdnem végtelen sok) jó anyagokból választottam ki 23-at.

 

Ezeknek a „Tanterveknek, oktatási segédkönyveknek” a FELÉPÍTÉSE:

Első részében javasolt kérdések alapján „közös” felmérés történik a „tanuló” eddigi tudásáról, eddigi hardver, szoftver „felkészültségéről” és az IKT kívánságairól. Ez az ismeretfelmérés az előkészített kérdések alapján e-mail útján történhet (ezt egyénenként szükséges újabb kérdésekkel is bővíteni, amit a nagyobb közösség számára is „átadunk”).

Második lépésben TANULUNK, KONZULTÁLUNK (párban és csoportban) az interneten megtalálható szöveges és hang file-ok alapján. A tanulópárok lépésről-lépésre „egyénre szabva” alakítják ki a PÁROK „képzési anyagát”, elkészítik a „SZEMÉLYI TANTERVET”. E-mail-en, majd heti konzultációkon folyamatosan lehet összegezni a TAPASZTALATOKAT.

 

 

Pécs, 2022. augusztus.

Összeállította: dr. Német Béla +36 30-385-2910; E-mail: drnemetbela@gmail.com

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra