Földünk, Gaia, „lábnyomaink”

 

 

 

James Lovelock: Gaia-elmélet

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/meteorologia/a-legkor-a-fold-szferai/a-legkor-1

 

Mi is ez a Gaia-elmélet, (James Lovelock. 1970-ben hozza létre)

Gaia olyan összetett egység, amely magában foglalja a Föld bioszféráját, légkörét, óceánjait és más vizeit, kőzetövét és talaját, s olyan kibernetikai rendszert alkot, amely a földi élet számára megfelelő állapotot képes fenntartani hosszú időn keresztül.

 

Ha összehasonlítjuk az élőlények és Gaia testét, sok analógiára lelünk: a légkör, amely Földünket a világűr hidegétől védi, a kültakaró, a víz a keringés, a kőzetöv a vázrendszer megfelelője. A Földünket úgy tekintjük, mint egybefüggő, élő rendszer. Az élővilág egyszerű visszacsatoló mechanizmusokkal „tudás” nélkül is szabályozhatja környezetét.

 

A Gaia-elmélet alapján az élőlények nehezen felismerhető együttműködése tartja fenn azokat a szabályozóköröket, amelyek lakhatóvá teszik és ebben az állapotában tartják bolygónkat. Ezek a folyamatok az emberi élet „időtartamához” viszonyítva sokkal hosszabb ideig tartanak. A környezetszennyezés és a természet pusztítása nem a ma is látható, kézzelfogható hatásai miatt veszélyes igazán, hanem azért, mert megmérgezi, felbomlasztja, működésképtelenné teszi Gaia testét, s ezáltal az élet, de legalább is az emberi létfeltételek mai formáinak alapfeltételei szűnhetnek meg bolygónkon. Bár Gaia, úgy tetszik, nem tudatos lény, az emberen keresztül mégis kezd magára ismerni. S talán az ember, aki ma még pusztítja az őt is fenntartó Földanyát, lehet, hogy nem is olyan sokára egy bolygónyi méretű tudat fő letéteményese lehet. Ahhoz, hogy ezt az emberiség megérhesse, a mostani fogyasztó társadalmi viselkedés helyett új erkölcsre van szükség, amely abból a felismerésből fakad, hogy mindannyian részesei vagyunk Földünk élő rendszerének. Aki tudatosan átéli minden teremtett lénnyel való egységét, az úgy közelít hozzájuk, mint saját testének részeihez. Ha egy fát kivágnak, átéli annak szenvedését, s úgy érzi, a saját testéből vágtak ki egy darabot. A természet egészsége az ember saját egészsége!

 

Fel kell ismerni, hogy a szeretet parancsa nem korlátozódhat csupán az embertársakra, hanem az összes létezőre vonatkozik. Ha intenzíven átéljük, milyen nagyszerű a mindenség harmonikus együttműködése, s meglátjuk a részben az egészet, közelebb juthatunk ahhoz az új tudathoz, amely embertársainkhoz és a természethez fűződő viszonyunkat a harc, az önzés és a kizsákmányolás helyett a béke, a szeretet és az együttműködés több ezer éve kész fundamentumára helyezi. Meg tudjuk tenni? Nos, ez az elkövetkező évtizedek igazi kihívása.

 

 

 

 

Próbálkozások az emberi épített környezet és életmód, valamint a természet „kapcsolatának” mérhetővé tételére

 

Ökológiai lábnyom (https://hu.wikipedia.org/wiki/ökológiai_lábnyom ) Továbbiak:

Vízlábnyom: https://wwf.hu/hireink/vizeselohelyek/mekkora-a-vizlabnyomunk/ )

Karbonlábnyom: https://hu.wikipedia.org/wiki/Karbonlábnyom

 

Az analízis figyelembe veszi az egyes csoportok - mint egy család vagy város - energia-, étel-, víz-, építőanyag- és más fogyasztását, hogy megbecsülje az eltartásukhoz szükséges termelőképes földterület mennyiségét. A relatív fogyasztás meghatározásával az embereket az erőforrásaik gazdaságosabb felhasználására és a fogyasztói társadalomban bevett szokásaik megváltoztatására igyekszik rábírni.

 

Az Élő Bolygó Jelentés (Living Planet Report 2000) szerint az ökológiai lábnyom hat elemből áll össze: az a terület, ahol a táplálkozáshoz szükséges gabona megtermelhető; az a legelőnagyság, amely a hústermeléshez nélkülözhetetlen; a fa és papírfogyasztásunkat fedező erdőterület; a hal, rák és más vízi állatok fogyasztásával arányos tenger, a lakáshoz, közlekedéshez, középületekhez szükséges földterület, és az az erdőterület, amely az energiafogyasztás során keletkező szén-dioxidot megköti. Ezekkel az adatokkal azonban nehéz dolgozni. Ezért leggyakrabban a táplálék, a lakásviszonyok, a közlekedés, a fogyasztási cikkek és szolgáltatások igénybevételét veszik figyelembe az ökológiai lábnyom kiszámításánál. Az ökológiai lábnyom-elemzéseket többek között azért kritizálják, mert nem veszi számításba a többszörös célra használt területeket, vagy hogy a becslések nagy része az északi életstílus alapján készült.

 

Az elemzések inkább tekintendőek jelzésértékűnek, mint a fenntarthatóság pontos mérőszámának. Az ökológiai lábnyom elsődleges célja emiatt leginkább az erőforrástakarékosság tudatosítása és a figyelem felkeltése az iparosodott országokban.

 

Ökológiai lábnyom térségenként, országonként

 

 

 

 

A természet és az ember „kapcsolatát” leíró fogalmak

 

„Természeti környezet”: Természetes növényzet, állatvilág (erdők, óceánok) „kezelése”.

Trópusi esőerdők, korallzátonyok (levegő, CO2 hatása, Óceánok savasodása)

Sivatagosodás, Édesvíz ipari „szennyezése”

 

Épített környezet

Hatalmas bányák, gyárak, Erőművek

Megavárosok, megaépületek

Autópályák, megavasutak, repterek

 

A földhasználat, állattenyésztés globális megváltoztatása az elmúlt 50 évben

Nagyüzemi termelés a nagy földeken („talajművelés”, műtrágyázás, növényvédő szerek)

Nagyüzemi állattartás (állatok mesterséges etetése, mozgáshiány, nagy „tejhozamok”)

Földművelés, állattartás hatalmas mennyiségű gázolajat használó munkagépekkel történik,

Mindennek a szállítása hatalmas vasúti szerelvényekkel, óriási konténer hajókkal, rengeteg kamionnal.

 

 

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra