Globalizáció és az energia

 

 

 

Ez a helyzet 2022-ben is

 

Még napjainkban is a csak fogyasztói szemléletű „gazdaság” és a hozzá rendelt elméletek és szabályozások az erőforrások állandó fogyasztásában gondolkodnak, mintha az erőforrások mindenkor hozzáférhetőek volnának. Sok erőforrást, (mint például a kőolajat és a földgázt) az emberiség (egy szűk része) nagyon nagy ütemben fogyasztja.

 

Az üzleti életben a „fenntartható fejlődés” szókapcsolatot úgy használják, mint ha a jelenlegi fajta gazdasági fejlődés is fenntartható volna, vagy mintha a kapitalizmus környezetbarát volna és nem veszik figyelembe a környezeti és a társadalmi értékeket, szempontokat.

 

MÁS VÉLEMÉNY:

A nem fosszilis energiaforrások, az újrafelhasználás, a szolgáltatások megfelelő megszervezése gazdasági értelemben is lehetővé tud tenni fejlődést, (a korlátozott erőforrások használata nélkül, vagy kismértékű, kis környezeti hatással járó használatukkal.

 

Szemlélet (paradigma) váltás: a fejlődés alatt nem feltétlenül értjük az anyagi növekedést és az emberiség számbeli növekedését, hanem inkább az emberiség szellemi fejlődésére gondolunk, akkor ez elvileg lehetséges a Föld élővilága állapotának megőrzése mellett is.

 

Az előzőekben felsorolt kérdések jelentős mértékben megfogalmazottak már az egész emberiség számára, de a társadalmak és az egyes ember gyakorlatába még csak kis mértékben mentek át.

 

 

 

 

A fenntarthatóság ellenében hatnak a következő tényezők:

 

- a fogyasztás-központú szemlélet terjedése, (Kína, India, arab országok)

- a jólét fogalmának elsősorban az anyagi javakra történő korlátozása, (USA)

- a természeti erőforrások végletesen fokozott felhasználása, (USA, Japán, Kína)

- a fosszilis és a nukleáris energiaforrások monopolhelyzete, ezek elosztásában meglevő óriási (130 GJ/év/fő; 10 GJ/év/fő) különbség, (USA, Európa, -, Afrika, Ázsia,)

 

- a szolgáltató ágazat fontosságának túlzott hangsúlyozása,

- a „fejlett országokban” az emberek atomizáltsága, nem természetes életmódja,

- a megelőzés helyett az „utókezelés”,

- nem én vagyok a felelős, még magamért sem,

- a saját érdek és a közösség érdekének nem ismerete, félreismerete, boldogság hiány

-- az áltudományos „indoklások” nagy tere,

 

Mi változtathat ezen a helyzeten? A társadalombeli totális tudásátadás

 

- az átfogó szemléletmód kialakítása minden korosztálynál,

- a társadalom – a gazdaság – a környezet kölcsönhatásait kiegyensúlyozottan figyelembevevő, kezelő tervezés és irányítás minden szinten,

- az ágazatokra osztott igazgatási és intézményrendszer kellő mértékű összhangja,

-  a tantárgy-központú, tudományág-alapú oktatás mellett, ezzel összhangban az összefüggéseket bemutató (integrális) „tárgyak” (multidiszciplinaritás)

 

 

 

 

Olvass utána:

 

Legfontosabb nemzetközi környezetvédelmi egyezmények 2015-2020 között

Párizs éghajlatvédelmi egyezmény 2015

https://hu.wikipedia.org/wiki/Párizsi_éghajlatvédelmi_egyezmény; https://hu.wikipedia.org/wiki/2015-ös_ENSZ_klímaváltozási_konferencia

ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye Rio de Janeiró 1992

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_éghajlatváltozási_keretegyezménye

Madridi konferencia 2019, Éghajlatváltozási Kormányközi Testület

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Éghajlatváltozási_Kormányközi_Testület)

Európa klímasemlegességének elérése 2050-re

Europai_Zold_Megallapodas-2019-Magyar Parlament.pdf

Európai Unió; 2020 Zöld társadalmi szerződés, European Green Deal

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669

Greenhouse effect

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect

Life-cycle greenhouse gas emissions of energy sources

https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse_gas_emissions_of_energy_sources

 

E12; Német Béla: „Mit számít nekem a +2 oC hőmérséklet emelkedés!!??”, „Kis Esti Fizika”, Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs; 2021. február 18.

https://polc.ttk.pte.hu/nemetb/NB-web-5-Ismeretterjeszto-eloadasok.htm

 

 

 

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra