Európai Unió

 

 

 

Az Európai Unió egy olyan közösség, amelynek egyik tagja Magyarország is. 2004-ben nagy reményeket fűzött legtöbbünk ahhoz, hogy ez lehetőséget ad gazdasági életünk és ezzel életszínvonalunk jelentős javulására. Nagyon sok gazdasági területen vagyunk kapcsolatban a többi tagállammal, főleg Németországgal, amely ország „gazdasági ereje” 23-24-szer nagyobb hazánkhoz képest. A jelenlegi „érzéseink” mégis csalódottságot mutatnak. De mit is tudunk arról, aminek már 18 éve tagjai vagyunk?

 

Ebben a témacsoportban összegyűjtöttem adott, legérdekesebbnek tartott témákról, mit lehetne a legismertebb „forrásokból” az Unióról tudni. Ezért a következő „kiemelt” kérdéscsoportból gyűjtöttem össze hivatkozásokat. Persze ez csak egy inspiráció arra, hogy aki még nem keresett adott kérdéseknek utána, legyen „honnan elindulnia.”

 

Ennyi bevezető után a következő témacsoportokra adok hivatkozásokat. További jó keresést és „egyéni tanulást” kívánok ebben a témában

Mit tanítanak erről az iskolában

Adatok az Európai Unióról, ebben Magyarországról

Az európai parlamenti választásokról

Az EU pénzügyi politikája

 

 

 

 

Mit tanítanak erről az iskolában

 

Történelem tankönyv 12. évfolyam számára; 33. fejezet

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_12/lecke_05_033

Altémái:

Az Európai Unió létrejötte

Hogyan segítette elő a kétpólusú világ összeomlása az európai integrációt?

Az Európai Unió intézményrendszere

Hogyan születnek meg a döntések?

Mi az Európai Unió nemzetközi jogi státusza

Nemzetközi jogi ismeretek

Az európai parlamenti választások;

Mi az EP választások tétje?

Magyarország helye Európában

Hogyan zajlott Magyarország európai integrációja?

 

 

 

 

Adatok az Európai Unióról, ebben Magyarországról

 

Az Európai Unió története

https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/az-europai-unio-tortenete/

Az Európai Unió dióhéjban

http://inyk.bme.hu/kutatas/Fischer_EUkiadvany_EN_HU.pdf

Magyarország az Európai Unióban

(magyarul nagyon részletes, aktuális lap)

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/hungary_hu

Európai Bizottság; Az EU tevékenységi területei

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_hu

Három alapelv

·         a hatáskör-átruházás elve – az EU csak azokon a területeken járhat el, amelyek tekintetében a valamennyi tagállam által ratifikált uniós szerződések hatáskörrel ruházták fel;

·         az arányosság elve – az uniós intézkedések nem léphetik túl a szerződésekben rögzített célok eléréséhez szükséges mértéket;

·         a szubszidiaritás elve – azokon a területeken, ahol akár az EU, akár a nemzeti kormányok cselekedhetnek, az EU csak akkor léphet fel, ha ugyanazt a célt uniós szinten hatékonyabban lehet elérni

Európai Bizottság; A szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_hu

 

 

 

 

Az európai parlamenti választásokról

 

Európai parlamenti választások Magyarországon

https://hu.wikipedia.org/wiki/Európai_parlamenti_választások_Magyarországon

2019-es európai parlamenti választás

https://hu.wikipedia.org/wiki/2019-es_európai_parlamenti_választás

 

 

 

 

Az EU pénzügyi politikája

 

Az Unió bevételei (Ismertetők az Európai Unióról)

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/27/az-unio-bevetelei

Honnan van az uniós pénz?

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/honnan-van-az-unios-penz

Honnan van az EU-nak pénze?

https://europapont.blog.hu/2020/06/10/honnan_van_az_eu-nak_penze

 

 

 

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra