3. fejezet. Növényi melléktermék tüzelés, kazánok, kiegészítő egységek

 

 

 

Összefoglalás

 

Cél: Fűtés és használati melegvíz (HMV) biztosítása növényi tüzeléssel azon a komfortfokozaton, amit a földgáz és az elektromos energia felhasználásával megszoktunk.

 

Sok új ismeretet kell ebben a témában megbeszélnünk. Ahhoz, hogy minőségi módon országos energia szinten, „észrevehető” eredményeket érjünk el, nem elég az egyén „elhatározása”, kormányzati szinten jelentős anyagi és szellemi segítségre lenne szükség és akkor nekünk is „vennünk kell a lapot”.

 

Jelentősen új ismereteket, gyakorlatot kell megszereznünk egyéni és intézményi szinten. Ehhez sajnos jó szakmai anyagok alig állnak rendelkezésre. Ebbe a helyzetbe robbant bele a nagyon ERŐTELJES „ösztönzés” a mostani energia drágulás (2022 július, augusztus). A fajlagos energia költségek (1. fejezet) számításai szerint a földgáz „átlagos fogyasztáson felüli” javasolt lakossági ára: ~22 Ft/MJ; a PB gáz esetében ~18 Ft/MJ; az elektromos energia „átlagos fogyasztáson felüli” javasolt lakossági ára pedig ~19,5 Ft/MJ. Ezekhez képest a rönkfa és a darabolt tűzifa csupán ~2,0-2,5 Ft/MJ; a kis kockabála és a nagy hengerbála: ~2 Ft/MJ. Óriási a különbség az utóbbiak javára, amire azonban országos szinten most még nem vagyunk felkészülve. A bemeneten a költség egytizede a jól választott növényi tüzelés esetében, mint a földgáz vagy az elektromos energia által történő fűtés és használati melegvíz előállítása esetében.

 

„Sajnos” ehhez a „váltáshoz” jó, korszerű tüzelőberendezéseket, ellátó rendszereket KELL kialakítani. De ne ijedjünk meg, még központi segítség nélkül is nagyon hamar MEGTÉRÜL a jelenlegi és a várható energiaárak mellett. És mi lenne, ha még ez támogatást is kapna. Utána pedig a magunk gazdái vagyunk. Nem beszélve arról, hogy ezzel az ország „nevezetes” energia importjait is csökkentjük.

 

Nagyon új GONDOLKODÁSMÓDOT (szép szóval: paradigmát) kell magunkévá tenni. Ehhez igyekeztem ismereteket összegyűjteni és megosztani az olvasóval. A további már Önökön múlik. Sok sikert kívánok ehhez.

 

A soron következő fejezeteken a következőkkel „ismerkedhetünk meg”

- Egy kis tüzeléstechnika

- A növényi tüzelőanyagok fajtái

- A növényi tüzelőanyagok számszerű adatai (fűtőérték, árak, )

- 1. táblázat: termőföldtől a felhasználásra kerülő tüzelőanyagig

- 2. táblázat: A tűzifa forgalmazók által használt mennyiségek és mértékegységek

- 3. táblázat Növényi tüzelés jellemző energetikai és gazdasági adatai

- Kisteljesítményű (20-50 kW) tüzelőberendezések, kiegészítő egységek

- Kuglizott tűzifa és a brikett kályhákban, kazánokban történő elégetése.

- Fapellet tüzelés

- Faapríték tüzelés

- Kis bála (20-25 kg) tüzelés

- Nagyteljesítményű (300-600 kW) ill. (10-100 MW) tüzelőberendezések, kiegészítő egységek

- Nagy henger bála tüzelés kisközösségek számára

- Nagy szögletes bála tüzelés nagy fűtőművekben nagyközösségek számára (Pécs, Komló)

 

Kezdjünk neki! Vigyázat már ez is HOSSZÚ lesz, pedig ezek csak az első lépések. Ezután következik az önképzés a javasolt hivatkozások segítségével, majd a még több információ saját megszerzése.

 

 

 

Egy kis tüzeléstechnika

 

Ahhoz, hogy félreértések nélkül beszélhessünk a témáról szükséges szakkifejezéseket használnunk: Általánosan fogalmazva szilárd biomassza (fa, szalma) tüzeléséről lesz szó, amelyeknek kétféle „tüzeléstechnikája” történhet: égetés, pirolízis.

 

Az égetéshez a tüzelőberendezést (pl. kályhát) úgy „építik”, hogy a szükséges mennyiségű levegő adagolásával minél tökéletesebb oxidáció, égés valósuljon meg. Ekkor a tűztérben magas hőmérsékletű (900-1000 oC) füstgáz (széndioxid és egyéb gáz halmazállapotú égéstermék) jön létre és „visszamarad” a káliumban gazdag szilárd égéstermék (hamu). A füstgázt olyan „hosszan” vezetik a berendezésben a kémény felé, hogy adja le a hőjét és hüljön le 150-180 oC-ra.

 

A másik módszer, a pirolízis (elgázosítás), amikor zárt térben oxigén nélkül, kellően magas hőmérsékleten (400-600 °C) hevítjük a szilárd növényi tüzelőanyagot. Ekkor a fásszárú, vagy lágyszárú tüzelőanyag szénhidrogén molekuláiból a termikus hatás következtében éghető gázok (CO, H2, illóanyagok…) szabadulnak fel és ezek egy második tűztérben égnek el, akár magasabb hőmérsékleten, mint a közvetlen égetés során.

 

Erről részletesebben lehet olvasni ezekben a hivatkozásokban:

[1] F2-es előadás Német Béla: „Energiatermelés-2013”, Sok minden az energiaforrásokról és azok fűtésre, elektromos energia előállítására történő felhasználásáról röviden tudni érdemes. https://polc.ttk.pte.hu/nemetb/2013-Energiatermelés.pdf (2.4. fejezet).

[2] F4-es előadás; Német Béla: Gyakorlatias környezetkultúra. 2. rész – 2019. Energiahatékonyság kisközösségi rendszerekben. Beruházási, gazdasági szempontok. III.1.2 Fás- és lágyszárú növények tüzelése (fűtés, HMV előállítás 134-139 oldal. https://polc.ttk.pte.hu/nemetb/2019-GyakKörnyezetkultúra-2.pdf

 

 

 

 

A növényi tüzelőanyagok fajtái

 

A széles köztudat csak egyféle növényi tüzelőanyagot ismer, a fát és annak is csak egyféle formáját a hasított kuglizott tűzifát, vagy kisebb rönköket, tüzeléstechnikát tekintve pedig az egyedüli gyakorlat a szakaszos, kézzel történő adagolás.

 

Tüzeléstechnikai szempontból a növényi eredetű tüzelőanyagoknak is fontos jellemzője az égéshő és a fűtőérték (egységük: MJ/kg). Környezeti szempontból pedig ismerni kell a tüzelés eredményeként keletkező füstgáz (CO2, ritkán mérgező gázok) és a szilárd égéstermék (hamu, kevés salak) mennyiségét és összetételét.

 

Különösen a frissen kivágott fák, lágyszárúak szármaradványai begyűjtésük pillanatában jelentős mennyiségben (akár 45-55 %) tartalmaznak vizet. Ezért fontos cél, hogy a lehető legolcsóbban sikerüljön a nedvességtartamot állandó értékre csökkenteni (pl. 20 %-ra) és a felhasználás időpontjáig azt megtartani.

 

A továbbiakban azt mutatom be, hogy az erdőből kitermelt fán kívül más növényi alapanyag is áll rendelkezésre országunkban és automatizált tüzelő rendszerek is vannak ezekhez Magyarországon is. A növényi anyagokat, amelyekből tüzelőanyagokat készítünk, energetikai szempontból a következőképpen osztályozzuk:

 

Fásszárú (dendromassza) növényi származékok

- Erdőgazdaságból származó hosszú tűzifa (rönk),

- Erdőgazdaságból származó rövid tűzifa (rönk),

- Favágásból, erdőrendezésből, parkrendezésből, gyümölcsfák, szőlők metszésből származó vágástéri, parkkezelési „hulladékok” (ágak, gallyak, kérgek, venyige),

- Ipari (épületipar, bútoripar) fafeldolgozás során keletkezett fahulladékok (fűrészpor, forgács, szélléc).

 

Lágyszárú (fitomassza) növényi származékok

- Az élelmiszertermelés céljából termesztett gabonafélék (búza, árpa, kukorica, napraforgó) nem felhasznált részei (melléktermékként kezelhető részei: pl. kukoricaszár, búzaszalma).

- Évelőként, energetikai célra (tüzelésre) termesztett nem fás szárú növények (energiafű, elefántfű, nád).

 

Az erdőből kitermelt fa rönk részéből hagyományosan kuglizott tűzifát lehet hasítani.  Az ágakból, gallyakból és a fa bútor- és építőipari feldolgozása során visszamaradó széllécekből apríték készíthető. A fafeldolgozás során keletkezett fűrészporból az automatizált adagoláshoz megfelelő méretű és „egységre” formázott fabrikett és fapellet állítható elő megfelelő feldolgozó gépekkel (aprító, daráló, préselő, hőkezelő, szárító, adagoló, csomagoló). A feldolgozás technológiák költségei, természetesen „rárakódnak” az alapanyag költségekre.

 

A gabonabetakarítás során a gabonaszalmából szintén készíthető pellet és brikett. Csak a bálák egyben történő égetése az a technológia, amelynél a növényi anyag árához csak a szántóföldről a tüzelőhelyre történő szállítás költség adódik hozzá.

 

 

 

 

A növényi tüzelőanyagok számszerű adatai

 

Az 1. táblázat összegzi a kivágott, betakarított növényi anyagokat, a faipari feldolgozás során „kapott” „alapanyagokat” (első oszlop), majd a tüzelőanyaggá feldolgozás előtti formákat (második oszlop), végül a kész tüzelőanyagok nevét (harmadik oszlop).

 

1. táblázat. A növényi tüzelőanyagok előállítása során a feldolgozásuk „lépései”

 

„Keletkezési” helyen

Tüzelőanyaggá feldolgozás előtti forma

Kész tüzelőanyag formája

1

Rönk tűzifa

2,5, 1,7 és 1,0 méteres rönkök

Hasított „kuglizott” tűzifa

2

Vágástéri apadék

Formátlan gallyak

Apríték, 4-10 cm nagyságban

3

Fafeldolgozói hulladék

Formátlan lécdarabok

Apríték, 4-10 cm nagyságban

4

Fűrészpor (bútoripar)

1-3 mm-es fa por pelletálásra

Pellet, 6-10 mm átmérőjű

5

Fűrészpor (építőipar)

1-3 mm-es fa por brikettálásra

Brikett, 6-7 cm átmérőjű rúd

6

Gabonaszalma

Nagy henger bála, szögletes kicsi bála

Bontatlan bála egyben

7

Gabonaszalma

Finomaprítás + pelletálás

Pellet, 6-10 mm átmérőjű

8

Gabonaszalma

Finomaprítás + brikettálás

Brikett, 6-7 cm átmérőjű rúd

9

Kukoricaszár

Szecskázott szár a földeken bebálázva

Szecska, 4-10 cm nagyságban

 

Szakaszos, kézi tüzelés történik a kuglizott tűzifával, a brikettekkel, ekkor a kályha, vagy a kazánvíz tárolja a hőt. Folyamatos, automatizált tüzelés valósítható meg faapríték, szecskázott kukoricaszár és pelletek esetében megfelelő tároló tartály és adagoló alkalmazásával. Az egyben bála tüzelés (mivel szakaszos) a felmelegített víz tárolására az igényeknek megfelelő űrméretű puffer tartályt igényel.

 

A 2. táblázatban összefoglaltam azt, hogy a tűzifa forgalmazók milyen mennyiségeket (tömeg, térfogat, kaloda) és mértékegységeket (mázsa, kilogramm, normál köbméter, erdei köbméter) használnak (https://hu.wikipedia.org/wiki/Tűzifa ). Az árak 2022. augusztus közepén még nagyon „alakulóban” vannak. Ezek erősen tájékoztató jellegűek

 

2. táblázat. A tűzifa forgalmazók által használt mennyiségek és mértékegységek

Mennyiség

Egység neve

Tömege közelítőleg

Ár (Ft)

2022. augusztus

Tömeg

mázsa; (jele: q)

 

5 000-5 200

Tömeg

jele: kg

 

48-52

Térfogat

Normál köbméter, hasított

(1x1x1 m = 1 m3)

5-7 mázsa

36 000

Térfogat

Erdei köbméter, szórt

(1x1x1,7 m = 1,7m3)

8-10 mázsa

52 000

Térfogat

1 köbméteres kaloda

6-8 mázsa

40 000

Térfogat

1,7 köbméteres kaloda

10-13 mázsa

60 000

 

Néhány hivatkozás „elkészített” növényi tüzelőanyagokról (nem ráklám)

https://nemzetituzifa.hu/tuzifa-arak/

https://zalaerdo.hu/hu/arjegyzek/12/lakossagi-tuzifa

https://fakupac.hu/tuzifa-arak/

https://www.jofogas.hu/magyarorszag/tuzifa;

https://www.facebook.com/FaPellet-Jánoshalma-107206818759351/?ref=pages_you_manage

https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/A2_minosegu_pellet_elado_129877625.htm

https://kazanstore.hu/varos/158/kazan-gazkazan-janoshalma

http://www.carborobot.hu/HU/Tuzelo.htm

http://www.tuzeloanyagok.hu/pellet_arjegyzek

https://www.jofogas.hu/csongrad/Szalma_kis_balas_szegeden_elado_130763407.htm

https://www.jofogas.hu/magyarorszag?q=balas

https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kis_balas_szalma_130596528.htm

https://www.jofogas.hu/magyarorszag?o=2&q=bala%20szalma

 

A 2. táblázatba a tüzelőanyag árakat illetően, tág határok között találtam hirdetéseket. A legnagyobb árak csak nagyon gazdag és elegáns „látvány kandallós” tüzelővel rendelkezők számára „megfizethetők”. A legkisebb árak (3. táblázat 5. 9. 10. 11. sorai) már egy szervezett, megfelelő éves mennyiségben előállított és „bejáratott” piac esetében valósulnak meg. Ezeket az előállítói, ellátói, fogyasztó rendszereket minél nagyobb területen lenne szükséges megvalósítani. Központi TÁMOGATÁS pedig a faapríték-, szalmabála tüzelést „verhetetlenné” tenné a lazább településszerkezetű környezetekben, kisközösségi, intézményi fűtésrendszerek esetében.

 

3. táblázat. Növényi tüzelés jellemző energetikai és gazdasági adatai

 

Tüzelőanyag

Tüzelőanyag ár (Ft/kg)

Égéshő (MJ/kg)

Fajlagos költség (Ft/MJ)

1

Rönk

30

16

1,9

2

Darabolt tűzifa

40

16

2,5

3

Fabrikett

120

18

6,7

4

Fabrikett (max)

350

18

19,4

5

Faapríték

60

16

3,8

6

Faapríték (max)

200

16

12,5

7

Fapellet

120

20

6

8

Fapellet (max)

300

20

15

9

Kis kocka bála (20 kg)

30

15

2

10

Kis kocka bála (20 kg)

40

15

2,7

11

Nagy henger bála (160 kg)

30

15

2

 

Ezek a tüzelőanyagok megfelelő puffer tároló, beadagoló berendezések segítségével kis (10-30 kW) és a nagy teljesítményű kazánokba (1000-3000 kW) egyaránt alkalmasak lehetnek.

 

Erről részletesebben lehet olvasni ebben a hivatkozásban:

 [3] F4. Német Béla: Gyakorlatias környezetkultúra. 2. rész – 2019. Energiahatékonyság kisközösségi rendszerekben. Beruházási, gazdasági szempontok. III.3. Megújuló forrásokra alapozódó új energetikai berendezések. 153-157 oldal. https://polc.ttk.pte.hu/nemetb/2019-GyakKörnyezetkultúra-2.pdf

 

 

 

 

Kisteljesítményű (20-50 kW) tüzelőberendezések, kiegészítő egységek

 

Kuglizott tűzifa és a brikett kályhákban, kazánokban történő elégetése.

 

Aprított hasított tűzifa

Hengeres tűzifa

Kalodás tűzifa

Fabrikett

 

A fakitermelésre, felfűrészelésre, hasításra már régóta nagy cégek (pl. erdőgazdaságok) szakosodtak. De ha kell, otthon is van fejsze a „finomabb” feldolgozáshoz.

 

Legegyszerűbb magyar fatüzelésű kazánok

 

Mielőtt „tovább mennénk „ismerjük meg a „KAZÁNT”. A kazán egy boiler, azaz vízmelegítő Esetünkben az „energiaforrás” nem gáz, nem fűtőolaj, nem szén, nem elektromos energia, hanem valamilyen „előkészített”, növényi tüzelőanyag. Ennek a felépítését mutatja a következő ábra. Az 1-7 rész maga a kazán, 8-16 tüzelőanyag tároló, adagoló egység. Ezeknek a növényi tüzelésű kazánoknak a hatásfoka ma már 83-85 %.

 

1. Előremenő víz csatlakozó eleme

2. Oldalsó tisztítónyílás

3. Visszatérő víz csatlakozó eleme

4. Szabályozó

5. Az égéstér felső ajtaja

6. Az égéstér alsó ajtaja

7. Hamuzó ajtó

8. Tüzelőanyagtartály fedele

9. Tüzelőanyagtartály

10. Csigamenetes adagoló

11. Adagoló váltómű

12. Ventilátor

13. Füstcső csatlakozás (füstcsatornába)

14. Felső tisztító nyílás

15. Adagoló ellenőrző nyílás

16. Adagoló biztosító csapszeg

Tároló, adagoló egységgel felszerelt kazán. Oldalnézet, szemből nézet

A számok JELENTÉSE

 

Fapellet tüzelés

Szükséges hozzá kazán, pellet tároló tartály, adagoló csiga, „égőfej”,  Több hónapra kell a pellet számára tároló hely. Általában a kisebb családiházas fűtésre (20-35 kW) „kifizetődő” és magas komfortfokozatot jelent.

Pelletkazán (http://www.alternativ-energia.eu/pelletkazan.php )

A pellet készítésére hazánkban alig van vállalkozó. „Alapanyaga”: fűrészpor, ami bútoripar, épületfaipar „mellékterméke”. Ezért ennek az ára ma még „húzós”. A pelletáló cég szállítja házhoz a pelletet az otthoni tárolóhelyre. Ez elég elterjedt Ausztriában, Németországban, stb.

 

Pelletáló gyűrűje

Kész pelletek zsákban

Pellet adagoló, égető fej

Programozható pellet kazán

Kazán metszete

 

Faapríték tüzelés.

 

Ehhez aprító gépek, házhoz szállítás, apríték tároló helyek, tartállyal és adagolóval ellátott kazán kell. A fűtés teljesítménye széle skálán mozoghat: 30 kW; 3000 kW. A faapríték kazán alkalmas családi házak, termelő üzemek, műhelyek, irodaházak, irodák, iskolák, óvodák, kórházak és egyéb más közintézmények fűtésére. A kazán rendelhető napi tüzelőanyag tárolóval és külső épített tüzelőanyag tárolóból történő behordással.

 

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Lehet, hogy egy kép erről: fa és , szöveg, amely így szól: „HEIZRAUM BUNKER”

Ágaprító

Rönkaprító

Faapríték házhoz szállítás

Épületfűtés: apríték bunker, feladó, kazán

 

Kialakítottak többféle növényi anyagot (Kuglizott fa, fabrikett, faapríték, fapellet) tüzelő multifunkciós rendszert.  Ebben az esetben magához a kazánhoz megfelelő tartályt és adagolót kell csatlakoztatni. Legjobb, ha az adagoló oldalról van a kazánhoz kiépítve, ekkor elölről a kézi adagolás szerkezeti változtatás nélkül elvégezhető.

 

Többfunkciós növényi tüzelésű kazánok. Tüzelőanyagok: Kuglizott fa, fabrikett, faapríték, fapellet

 

 

Kis bála (20-25 kg) tüzelés

 

Szalmából szögletes bála készítése, szállítás, tárolás

 

 

Szögletes bála „készítés”

Kis szögletes bála ~20 kg

 

 

 

Családi ház fűtésére, HMV előállítására kedvező rendszer. Teljesítmény (30-50 kW)

Főbb részei: bála tüzelő kazán + víztartály + keringtető rendszer a fűtés és a HMV részére. Ez együtműködhet napkollektoros vízmelegítő egységgel, ami ugyanarra a víztartályra „dolgozik”.

 

 Tűztér

 Tűztér

Tűztér 

Kazán és napkollektoros fűtés hőtárolóval 

 

 

 

 

 

Nagyteljesítményű (300-600 kW) ill. (10-100 MW) tüzelőberendezések, kiegészítő egységek

 

Nagy henger bála tüzelés kisközösségek számára

Nagyon jó „közösségi rendszer” számára 200-500 kW teljesítmény igény esetében.

 

Hengeres bála

~150-170 kg

Hengeres bála szállítás

Bálatárolás „fólia alatt”

Bálatárolás „tető alatt”

 

 

 

 Hengerbála adagolás, tüzelés Lengyelország

Dán henger bála kazán (300 kW) 

Dán nagy szögletes bála kazán (300-500 kW)

Altherm henger bála kazán (600 kW) Rábapaty

 

[1] Altherm szalmabálás hőközpontok és napelemes rendszerek (állattartó telepek, terményszárítók mezőgazdasági üzemek és önkormányzatok épületeinek fűtésére.)

https://www.youtube.com/watch?v=EuA33rvIFSg

[2] ALTHERM & ALTERNCONSULT Kft pulykatelep bemutató, Rábapaty (600 kW)

https://www.youtube.com/watch?v=USA427yPVMQ

  

Nagy szögletes bála tüzelés nagy fűtőművekben nagyközösségek számára (Pécs, Komló)

 

„Big” bála 360-400 kg

Harminc BIG bála szállítása

Bálatakaró textília hosszú idejű tárolásra. Altherm Kft.

 

Pécsi Erőmű. Négy párhuzamos bála feladó, aprító sor

Komlói fűtőmű

Szakolyi erőmű

 

 

Biomassza fűtőmű + napkollektor park + forróvizes hőtároló + ellátó rendszer

 

 

 

 

Itt felsorolt cégek, kereskedők csak az érdeklődés felkeltését szolgálják

 

Magyar kazángyártók, forgalmazók

Lengyel kazángyártók

Osztrák, német, dán kazángyártók

Celsius Plusz Kft. Nagykőrös

https://www.celsiusplussz.hu/

Calor 2000 Kft. Lébény

https://calor2000.unas.hu/

Altherm Kft. Hódmezővásárhely

https://altherm.hu/hu/index.html   

 

Magyar Kereskedők

https://www.apritekegeto.hu/

https://www.atmos.eu/en/  

ATMOS kazánok

https://www.atmoskazanok.hu/

VENTIL

https://www.ventil.hu/  

BioKopri LandriTherm

https://www.landritherm.hu/

Tüzelőanyag kereskedő

https://www.azolcsoenergia.hu/

FATÁJ

https://fataj.hu/

 

P.P.H. Kostrzewa Sp. J.

https://www.kostrzewa.com.pl/produkty

 

ZMK SAS sp. z o.o

http://www.sas.busko.pl/pl/produkty

 

Ekoal Sp. z o.o. Sp. K.

https://ekoal.pl/

 

MetalERG Sp. z o.o. Sp.k.

https://metalerg.pl/main/

 

Kolton Eco Matrix

https://www.kolton.pl/

Fröling (Nestro)

https://nestro.hu/

https://nestro.hu/ujdonsagok/nestro-kazantechnika

 

Windhager Gmbh

https://www.windhager.com/en/

 

Heizomat

https://www.heizomat.de/  

 

Danish District Heating Association

https://www.danskfjernvarme.dk/  

 

 

 

Készítette: dr. Német Béla; 2022. 08. 15.; E-mail: drnemetbela@gmail.com

Vissza az ENERGIA SULI mindenkinek kapcsolóra