A Nyugdíjasok Egyesületén belül működő Klubok

 

Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Alapszervezet Egyesülete

 

 

 

Vezető: Tatai József

Tel.: 06-30/518-0146

E-mail: pusztkamarta@gmail.com

Gazdasági felelős: Karlakyné Abinéri Gabriella

Tel.: 06-30/216-7397

E-mail: karlakyneag@freemail.hu

 

Klubfoglalkozások helyszíne: Pécs, Indóház tér 2. II. emelet 208-as szoba

Klubfoglalkozások időpontja: szerdánként 9.00-12.00 között

 

 

 

 

A pécsi alapszervezetünk 1989-ben alakult. Székhelye hosszú éveken keresztül a Vasutas Művelődési Ház volt. Néhány éve az Indóház téri szociális épületben kaptunk külön irodákat és irodai felszereléseket (számítógép, fénymásoló stb.). Munkánkat a VSZ ONYSZ iránymutatása és koordinációja alapján, valamint a területi központ támogatásával végezzük.

Az 5 fős vezetőségünk feladata a tagság felé a szociális támogatás biztosítása, ezen felül a vasúthoz való kötődés fenntartása, érdekképviseleti tevékenység megfelelő fórumokon, továbbá a közösségi élet fellendítése. Alapszervezeti tagjaink között Mátis Géza a Megyei Nyugdíjas Egyesület elnökeként haláláig (2020) aktívan irányította a közösségi munkát, Molnár Géza pedig a VOKE országos elnökeként tevékenykedik.

Heti rendszerességgel szerdai napokon 9-12 óra között tartunk fogadóórát, amikor szükség szerint intézzük az aktuális feladatokat, megkereséseket (pl. ütemtervek készítése, vezetőségi beszámolók, szociális, temetési segélyek kifizetése stb.).

A városi Nyugdíjasok Egyesületének több klubjával szoros kapcsolatban vagyunk. Több alapszervezeti tagunk részt vesz ezen klubok munkájában is (pl. Meszesi Nyugdíjas Klub, Jó-kor Klub, Pákolitz Klub) A Köz-tér Alapítvány és a B.É.K.E Egyesület patronálásával és segítségével kiemelt, jelentős létszámot megmozgató rendezvényeket tudtunk megszervezni. Ilyenek voltak pl. az egészségügyi napok, játékos tornák, helytörténeti előadások, filmvetítések, városnézési séták stb.

Az alapszervezetünk jellemző rendezvényei közé sorolhatjuk a műsorral, kisebb ajándékkal egybe kötött nőnapi megemlékezéseket, az „Idősek világnapja” évenkénti megünneplését, vagy vasutasnapi, bányásznapi programokat. Rendezvényeink gyakori helyszíne a Vasutas Művelődési Ház, ahol teljeskörű támogatást kapunk a felmerülő igényeinkhez (helyiség, zene, egyéb eszközök stb.).

Mivel létszámunk folyamatosan csökken, „csapatunk kiöregszik”, ezért kiemelt feladatként tekintjük új tagok akár nem vasutas nyugdíjasok felvételére is. Tervezzük meghirdetni a tagtoborzás házi versenyét, amelynél kedvező jutalmazási formát kívánunk alkalmazni.

 

 

Vissza a Klubjaink kapcsolóra