Szenior Kirándulók Kökényben a Hulladékkezelő Központban

 

 

Hulladékgyűjtés

Hulladékkezelés

 

 

 

A Nyugdíjasok Egyesületének Szenior Kiránduló kis, de lelkes csoportja az eddigi „természeti környezetbe” tett kirándulások után 2023. szeptember 21-én vállalkozott az „épített környezetbe” tett túrára a Dél-KOM Kft. által üzemeltetett Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központba.

Látogatásunk célja: Többet megtudni szerepünkről a hulladék „termelés” terén és megismerni azt, hogy a nagyüzemi hulladékfeldolgozás hogyan működik.

Ez az összefoglaló szeretné nem csak az Egyesületünk tagjai, hanem mindenki számára „közelebb” hozni a „HULLADÉK termelésnek” és a Kökényben folyó HULADÉKGAZDÁLKODÁSNAK a legfontosabb szempontjait.

 

A látogatásunk folyamán Győrfi Alexandra a Központ munkatársa ismertette tevékenységüket és mutatta be a közel két óra alatt a telepen folyó munkát.

 

A látogatás során a következő témakörök bemutatására, megbeszélgetésére került sor:

1. Mi is az a HULLADÉK?

2. A Mecsek-Dráva Programról

3. Hogyan „működik” a települési hulladékgyűjtés?

4. Hogyan „működik” a települési hulladék feldolgozása? Mik a TERMÉKEIK?

5. Képek a hulladékok feldolgozásának lépéseiről.

6. Az interneten elérhető ismertető anyagok

7. A projekt során beépített feldolgozó gépek „származási helye” Európából.

8. A látogatásunk során a következők iránt érdeklődtünk még.  

 

 

 

Györfi Krisztina tájékoztatás ad

Érdeklődő kis csapatunk

 

 

 

Ahhoz, hogy értsük, miről is kapunk tájékoztatást, előszőr valamennyi „Háttér ismeretre” van szükség

 

1.   Mi is az a HULLADÉK?

 

Hétköznap gyakran használjuk ezt a szót: SZEMÉT. A BIOKOM Kft. azonban nem SZEMETET, hanem HULLADÉKOT gyűjt a Dél-Kom Kft. pedig HULLADÉKOT dolgoz fel. Megismerkedtünk a következő hosszú kifejezéssel:

 

SZILÁRD, TELEPÜLÉSI, KOMMUNÁLIS HULLADÉK: Rádöbbentünk, hogy HULLADÉK lesz mindazon TERMÉKBŐL, amit háztartásunkba, intézményeinkbe, üzemeinkbe „beviszünk” és amikor azok már itt és most nekünk nem kellenek!!!

 

Kis kitérés: Hogy is „keletkezik” a HULLADÉK? Fogyasztói társadalmunk egyre több és több TERMÉKET állít elő. Ezeket mi megvásároljuk egyénként magunknak, háztartásunk, valamint intézményeink, üzemeink számára (berendezéseket, gépeket, használati cikkeket, ruhaneműket, élelmiszereket, stb. viszünk be). Ezek szilárd, cseppfolyós, szervetlen, szerves anyagok, csomagoló eszközök, stb.

 

Rövidebb, hosszabb idő elteltével azonban elérkezik az a helyzet, amikor már nekünk ezen dolgok nem kellenek, modernebbeket, divatosabbakat akarunk. Ha „szerencsénk van”, egy részüket mások „használatra” eladjuk (ha tudjuk), vagy csak továbbadjuk. Így lesz, aki újra használni fogja (re-use) (pl. ma már ismét gyerekruhákat, egyszerűbb bútorokat csereberélünk). De mindentől igyekszünk így, vagy úgy „megszabadulni”. A HULLADÉKGYŰJTÉST már (szerencsére) társadalmilag (települési, önkormányzati szinten) szervezetten végezzük.

 

Még két-három évtizeddel ezelőtt minden „összegyűjtött anyagot” LERAKTUNK valahová. Jobb esetben még be is fedtük ezeket a „szemétdombokat”. Nem régóta tudatosodott bennünk, hogy minden eddigi használt termékünkből kinyerhető alapanyag, ami egy másik termelési fázisban újabb termék készítésére felhasználható. Rengeteg szénhidrogén tartamú termék pedig energetikailag hasznosítható és csak nagyon kis részét kell véglegesen lerakóba helyeznünk. Ezzel „megyünk át” az eddigi lineáris gazdaságból a körforgásos gazdaságba.

 

A Dél-Dunántúli régió nagy részét kitevő Mecsek-Dráva Társulásban résztvevő 320 körüli településen (ebbe tartozik Pécs is) a települési hulladékgyűjtést a BIOKOM Kft. végzi és a Dél-Kom Kft. pedig mindezt adott rendeletek szerint, meghatározott technológiákkal feldolgozza. Mindezt a Mecsek-Dráva pályázati Program keretében sikerült megvalósítani.

 

 

 

 

2.   A Mecsek-Dráva Programról [4] [5]

 

A Mecsek-Dráva Programot 2002 szeptemberében fogadta el a kormány. 2014-ben fejeződött be a teljes feldolgozó rendszer beruházása Kökény határában. Ez egy régiós hatósugarú, 17 milliárd forintot meghaladó költségvetésű program. Ez az ország legfejlettebb hulladékkezelési rendszere. A hulladék 70 százaléka feldolgozást követően újrahasznosításra kerül.

 

A projekt fő szakmai céljai:

- a hulladékok előírt arányban anyagában való hasznosítása

- energetikailag hasznosítható frakció leválasztása a vegyesen gyűjtött hulladékokból előkezelés után

- a bomló szerves hulladékok stabilizálása irányított eljárással

- a lerakásra kerülő hulladék minimalizálása

- házi komposztálás feltételeinek megteremtése (Tízezer házi komposztálóedény)

- a lakosság szemléletének formálása

 

A teljes projekt fő elemei mennyiségi adatokkal: [1] [2] [3]

Regionális hulladékkezelő központok: Kökény (150 ezer t/év, a hulladéklerakó kapacitása 850 ezer m3), Marcali (30 ezer t/év), Barcs (30 ezer t/év),

Válogatóművek: Kökény (30 ezer t/év), Barcs (10 ezer t/év). (a szelektíven gyűjtött hulladékok ipari előkészítését végzik)

Mechanikai-biológiai kezelés Két központban (Kökény, Marcali)

Átrakóállomások: Kaposszekcső (14 ezer t/év), Pécs (10 ezer t/év), Szentlőrinc (15 ezer t/év), Barcs (12 ezer t/év).

Hulladékudvarok 22 hulladékudvar. Külön-külön 13-15 település számára, ezek a következők:

Pécs (2 db), Kaposszekcső, Barcs, Marcali, Szentlőrinc, Szigetvár, Nagyatád, Oroszló, Siklós, Bóly, Csurgó, Kétújfalu, Homokszentgyörgy, Lábod, Vése, Bükkösd, Harkány, Mágocs, Szentlászló, Selye, Nagyharsány.

Komposztáló edények 10 ezer db házi komposztáló edény került kihelyezésre.

Gyűjtőszigetek. összesen 800 szelektív gyűjtősziget lett kialakítva.

 

 

 

 

3. Hogyan „működik” a települési hulladék gyűjtés?

 

A gyűjtésben van a lakosságnak „feladata” az, hogy ismerje, mit hova tegyen. Ezeket a javaslatokat itt gyűjtöttük össze: Szelektíve gyűjthető hulladékok.doc.

 

A gyűjtő konténerek tartalmának elszállítását a BIOKOM Kft. megadott menetrend szerint végzi. [6]

 

A lakókörzeteket a házak „méretétől” függően két nagy csoportra osztották: Társasházi környezet, Családi házas környezet.  Ezektől függően mi lakók más-más gyűjtő edényekbe, konténerekbe helyezhetjük el a szelekciónk után a háztartási hulladékainkat.

 

- A Társasházi környezetben „találkozunk” az

- 1,1 m3-es tűzihorganyozott konténerrel a Nem szelektív módon gyűjtött hulladék számára, az

- 1,1 m3-es piros műanyag konténerrel a Műanyag csomagolóanyagok és alumínium sörös-, italos dobozok számára, az

- 1,1 m3-es sárga műanyag konténerrel a Mindenféle papír számára és az

- 1,1 m3-es zöld műanyag konténerrel Mindenfajta Üveg gyűjtésére.

 

- A Családi házas környezetben történő szelektív gyűjtés során „dolgainkat” a következő gyűjtőedényekbe helyezzük (házhoz menő szelektív gyűjtés alkalmazása 60 ezer háztartásnál)

- 0,12 m3-es fekete műanyag gyűjtőedény: Nem szelektív módon gyűjtött hulladék számára, a

- 0,12 m3-es barna műanyag gyűjtőedény: Zöldhulladék számára (nyesedéket külön összekötve is lehet leadni) és a

- 0,2 m3-es kék műanyag gyűjtőedény: Mindenféle műanyag, papír és „sörös doboz” számára.

 

 

 

1,1 m3-es tűzihorganyozott konténer vegyes gyűjtésre

1,1 m3-es műanyag Hulladékgyűjtő konténerek

1,1 m3-es műanyag konténer

SERES (pécsi cég) hulladékgyűjtő tömörítő szállító gépkocsi

0,12 m3-es műanyag konténer vegyes hulladék gyűjtésére

0,2 m3-es műanyag konténer műanyag hulladék gyűjtésére

 

 

 

4. Hogyan „működik” a települési hulladék feldolgozása? Mik a TERMÉKEIK?

 

A Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ területén négy fő egységet hoztak létre:

- Mechanikai-biológiai előkezelő

- Válogatómű

- Komposzttelep

- Hulladéklerakó

 

A hulladékgyűjtés konténerei, tartalmuk szerint két nagy üzemcsarnokba kerülnek:

 

Mechanikai-biológiai előkezelő Az egyik üzemcsarnokban a tőlünk kikerülő, nem szelektált, 1,1 m3-es tűzihorganyozott konténerbe gyűjtött MINDENFÉLE hulladék útja a következő:

Első lépés egy 0, MW teljesítményű APRÍTÓGÉP minden „összezúz” aprítás

Ennek a „keveréknek” a „szétszedése” a következő lépések során történi:

A vas komponensek „kiszedése” elektromágnessel, az alumínium tartalmú fémek „kiemelése” pedig örvényáramú „válogatóval” történik

A „darált” szilárd maradék méret szerinti „leválogatása” különböző lyukméretű „szitákkal kezdődik.

Ezt követően a maradék vízbe kerül, ami nagy centrifugák segítségével választható szét fajsúly szerint.

Ezen lépések során a következő TERMÉKEK „keletkeznek”:

- Vas és alumínium;

- Üveg,

- Biológiailag stabilizált, talajjavításra alkalmas frakció,

- Lerakóba kerülő frakció (már csak 30 %)

 

Válogatómű A másik üzemcsarnokba érkeznek be azok a szállító járművek, amik a színes konténerek tartalmát külön-külön hozzák be. Az 1,1 m3-es műanyag konténerekbe mi elég gondosan, külön gyűjtöttük a papírt, műanyagot, sörösdobozt, ezek rögtön mehetnek a bálázó gépekhez. Ha ezt a szelekciót nem gondosan végeztük el, ezek kézi válogatásra kerülnek a válogató csarnokokban. Újabban már van infravörös szeparátor is. A válogatóból kikerülő „frakciók”:” a papír, műanyag részekből, hidraulikus préselőkkel, erős drótokkal „megkötözve” BÁLÁK készülnek elszállításra. Termékek: más, magyarországi cégeknél feldolgozásra kerülnek.

Ezen lépések során a következő TERMÉKEK „keletkeznek”:

- Vas és alumínium;

- Üveg,

- Bálázott műanyag

- Bálázott papír

 

A komposzttelepre kerül a családi házas környezetből kaszálás, fák metszéséből gyűjtött növényi anyag a „komposztálást” követően. Termékek: talajjavító anyag.

 

A hulladéklerakóba a Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központba beérkezett, évi 200 ezer tonna tömegű hulladéknak csak a 30 %-a kerül, az is már „eléggé feldolgozott” formában.

 

 

A Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ. Mechanikai-biológiai előkezelő. Válogató.

 

 

5. Képek a hulladékok feldolgozásának lépéseiről

Beérkezik a papírt, műanyagot szállító jármű

Válogatás után készek a műanyag bálák

 A válogató csarnok

Műanyagok, papírok kézi válogatása

Műanyagok, papírok optikai válogatója

Műanyag bálák elszállításra várva

Beérkezett a zöld növényi hulladékot szállító gépkocsi

A kész komposzt dombok

  Egyik „végtermék” gyűjtése

A lerakó előkészítése az ide kerülő anyag fogadására

 

 

 

6. Ezen összeállítást a látogatáson elhangzottak és interneten elérhető ismertető anyagok

alapján készítette:

dr. Német Béla

 

[1] A Dél-KOM főoldala https://new.delkom.hu/; https://new.delkom.hu/kiadvanyok/; https://new.delkom.hu/pecs/; https://new.delkom.hu/bemutatkozik-a-delkom-nonprofit-kft/;

[2] A hulladékgyűjtés főbb műszaki adatai https://new.delkom.hu/mecsek-drava-hulladekgazdalkodasi-program/;

[3] A hulladékgyűjtő, átrakó telephelyek részletesebb ismertetése https://new.delkom.hu/hulladeklerakok/;

[4] A pályázati támogatás részletes bemutatása https://www.mecsekdrava.hu/keop-1-1-1-2f-2008-0002.html;

[5] A KEOP 1.1.1. pályázat főbb paraméterei https://biokom.hu/mecsek-drava-hulladekgazdalkodasi-program/

[6] Lakossági tájékoztató a hulladékszállítási menetrendekről, szelektíven gyűjthető kommunális hulladékokról https://new.delkom.hu/szelektiv-gyujtes/

[7] MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt., https://mohu.hu/rolunk Röviden, részletesebben https://www.vg.hu/energia-vgplus/2023/03/uj-egetomu-roncsauto-biznisz-nagyon-keszul-az-uj-feladataira-a-mol?fbclid=IwAR1HAuyXie61rCC057lLHQc6kDW0NQIfp6HitWFXkcdOpUfhyNJjWrebG0g

A MOL meggyőződése, hogy a    megteremtése nemcsak kötelesség, hanem gazdasági lehetőség is Magyarország számára. A cégcsoport stratégiai célja, hogy hulladékgazdálkodási tevékenységeit egységesítse, és hatékonyan hozzájáruljon Magyarország, illetve a régió körforgásos gazdaságának erősítéséhez.

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023.július 1-től 35 évre átengedi. 

 

 

 

 

7. A projekt során beépített feldolgozó gépek „származási helye” Európából

 

[1] LINDNER recycling GmbH; https://www.lindner.com/ Ausztria, Aprító gépek, Jupiter 3200 Shredder, OBCV080, OSHRO10 Előapríró; POWER KOMET 2800 műanyag aprító

[2] Paalgroup http://www.auwa.at/en/products-and-solutions/paalgorup Ausztria, Bálázó gépek

[3] KOMPTECH https://www.komptech.com/en/products/axtor/#/ Ausztria, Axtor aprító

[4] BOMAG Fayat Group https://www.bomag.com/ww-en/ Anglia; Rakodó, toló gépek

[5] Nihot Recycling Technology https://nihot.nl/ Hollandia;

[6] Willibald recycling technik https://www.willibald-gmbh.de/index.php Németország, MZA 4800 

[7] DİSANOptical Seperator Törökország https://www.youtube.com/watch?v=DpWg2NWY9GE; https://www.youtube.com/watch?v=cRy1vi3ym54

[8] MUT Hungária https://www.m-u-t.hu/ Hulladékgyűjtő célgépek

 

 

 

 

8. A látogatásunk során a következők iránt érdeklődtünk még  

 

1. Mit értünk hulladék alatt?

2. Mi tartozik a szilárd kommunális hulladék kategóriába?

3. Mit jelent a hulladékkezelés és mit a hulladékgazdálkodás?

4. Milyen „frakciókra” szedik szét a szilárd kommunális hulladékot?

5. Milyen „frakciókra” szedik szét a műanyag, a papír és az üveg hulladékot?

6. „Hol „helyezkedik el” műszakilag, eredményességét tekintve a Dél-KOM Nonprofit Kft.-nek a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási programja magyarországi, akár európai szinten?

7. Hogyan lehetne még eredményesebbé tenni a jelenlegi hulladékgazdálkodási szintet?

8. Meg vannak-e elégedve a lakossági „szelekció minőségével”?

9. Hogyan lehetne a lakosságot még hatékonyabban bevonni, különösen a fiatalokat a komplex tevékenységbe? Mit kellene „TANÍTANI”, bemutatni az iskolákban ehhez?

10. Milyen műszaki és tájékoztatási programokkal lehetne a lakossági szelekció mértékét és minőségét javítani?

 

 

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra