Fiatalokkal együtt jártunk a Pécsi Hőerőműben

 

2023. október 27-én 120 fiatal és „kevésbé fiatal” pécsi lakos látogathatott el az Erőművek Éjszakája 2023 (https://eromuvekejszakaja.hu/ ) program keretén belül betekinthettünk a Pécsi Hőerőmű történetébe és bejárhattuk a jelenlegi üzemrészeket.

 

Az egész bemutatóról a következő „fejezetekben” olvashatunk:

1. Pécsi Erőmű története 2004-ig

2. A Pécsi Erőmű története 2004-től, a tüzelőanyag váltás, a növényi anyag tüzelő kazánok üzembehelyezése után

3. A Pannon Hőerőmű Zrt. növényi anyag tüzelő rendszerének előnyei.

4. A Pannongreen Kft és a Pannon Hő Kft. elektromos energia termelésének és Pécs város távfűtésének energia adatai

5. A Pécsi Hőerőmű tüzelőanyag összetétele a 2020-as években

6. A szilárd növényi anyag tüzelését biztosító erőműi tüzelőberendezések kialakulása 2003-2018 között

7. A bálaellátás technológiája, gépei.

8. A nagy bálák erőműi tárolása, tűztérbe történő „feladása”

9. Hivatkozások

 

 

 

 

1. A Pécsi Erőmű története 2004-ig

 

A látogatásunkat a Zöld Zóna Látogatóközpontban (https://latogatokozpont.pecsizoldzona.hu/; https://www.pecsizoldzona.hu/) kezdtük. Először Köles Ferenc (Pécsi Nemzeti Színház) színművészének „főszereplésével” megtekintettünk egy rövid filmet a Pécsi Erőmű 64 éves történetéről. (https://www.veolia.hu/hu/hirek/60-eves-pecsi-hoeromu )

A Pécsi Hőerőmű Vállalat blokkjai 1958-ra épültek fel, az áramtermelés pedig 1959 decemberében indult meg a Mecsek szénbányáinak ásványianyag-készleteire alapozva. A létesítmény első nagy volumenű rekonstrukciójára pedig 1983-ban került sor.

Több éves szakmai előkészítést követően az erőmű 2004-ben tért át részben földgáz, részben fásszárú tüzelőanyagok felhasználására. Ekkor 49,9 MW teljesítmény szinten történt az elektromos energiatermelés.

A Veolia Energia Magyarország Zrt. 2007-ben vásárolta meg az akkor még Pannonpower Zrt. néven futó létesítmény részvényeinek 99,94 százalékát. A bálázott lágyszárú szalma-tüzelésű erőműi blokkot 2013-ban helyezték üzembe.

 

2. A Pécsi Erőmű története 2004-től, a tüzelőanyag váltás, a növényi anyag tüzelő kazánok üzembehelyezése után (https://www.veolia.hu/hu/pecsi-eromu-0 )

 

A Veolia Energia Magyarország Zrt. (http://biomassza.veolia.hu/) tulajdonában levő pécsi egységek a következők: Pannon Hőerőmű Zrt., a PANNONGREEN Kft., a Pannon-Hő Kft., illetve a Pannon-Biomassza Kft.) A Veolia Zrt. 2007-ben vásárolta meg a Pannonpower részvényeinek 99,94 százalékát. Az egyes egységek feladata a következő:

 

A Pannon Hőerőmű Zrt. végzi a pécsi erőmű blokkjainak üzemeltetését, karbantartását. Ez a 2004-2013 között lezajlott tüzelőanyag-váltás eredményeképpen jelenleg két szilárd növényi alapanyagú, biomassza-tüzelésű berendezés működtetését jelenti: a 49,9 MW villamos teljesítményű faapríték tüzelésű és a 35 MW villamos teljesítményű, bálázott lágyszárú mezőgazdasági melléktermékekkel fűtött kazánokét. Emellett a Pannon Hőerőmű Zrt. gondoskodik a 2013 óta tartalékként funkcionáló gázkazánok üzemképes állapotban tartásáról is. Működésével a Pannon Hőerőmű Zrt. mintegy 31,5 ezer távfűtött lakást és 460 egyéb fogyasztót (pl. kórház, iskola, bevásárlóközpont stb.) lát el távhővel.

 

A Pannon-Biomassza Energetikai és Általános Kereskedelmi Kft. 2001-ben alakult a Pannonpower Társaságcsoport kereskedelmi és logisztikai feladatainak ellátására. Fő feladata a Társaságcsoport biomassza tüzelőanyagának és az erőmű működéséhez szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése, raktározása, valamint a biohamu értékesítése.

 

A PANNONGREEN Kft. működteti Közép-Európa legnagyobb faapríték tüzelésű erőműi blokkját. A fluidágyas kazán fűtése faaprítékkal történik, aminek egy részét hosszú hengeres fából az erőmű területén állítják elő, a többi rész pedig az erdőgazdálkodás során az ágakat, gallyakat, nagyteljesítményű aprítóval a vágási területen dolgozzák fel és kamionokkal szállítják be az erőmű területére. A fa ipari feldolgozása során keletkezett szélléceket, hasonlóan felaprítják. A gőzturbina által meghajtott generátor 49,9 MWe beépített villamos teljesítményű. A PANNONGREEN Kft. évente 325-330 GWh mennyiségű villamos energiát, valamint 350-400 TJ mennyiségű hőenergiát értékesít.

 

A Pannon-Hő Kft.-t a társaságcsoport 2005-ben alapította. A cél a bálázott lágyszárú mezőgazdasági melléktermékek tüzelés útján történő hasznosítása. A bontott szalmabála tüzelő kazánt 2013-ban állították üzembe. A termelt gőzzel működtetett generátor 35 MWe villamos teljesítményű. A Pannon-Hő Kft. feladata a kapcsolt villamosenergia- és hőtermelés A Pécsi Erőmű teljes villamosenergia-mennyiségének 35-40 %-át, valamint a város teljes távhőigényének kb. 60 %-át biztosítja. Évente 190-200 GWh mennyiségű villamosenergiát, valamint 900-1000 TJ mennyiségű hőt értékesít.

 

 

 

 

3. A Pannon Hőerőmű Zrt. növényi anyag tüzelő rendszerének előnyei

 

2004-re elkészült a fluidágyas faapríték tüzelő kazán, majd 2013-ra a szalmabála tüzelő kazán rendszer, előbb a Pannonpower Holding, majd a Veolia Zrt. tulajdonlása folyamán. Ez napjainkra a következő előnyökkel jár a működtető intézménynek és Pécs városa számára:

 

1. A Kapcsoltan Elektromos Energiát és Hőt biztosító Pannon Hőerőmű (Combined Heat and Power Plant - CHP) a maximális villamos energia teljesítménye: 85 MW, a maximális ~300 MW hőteljesítményével pedig 31 500 lakást és 460 közintézményt lát el hőenergiával. 

2. Pécs városa 2013 óta teljes egészében függetleníteni tudja magát az import földgáztól. Ez 211 millió m3 import földgáz megtakarítást eredményez

3. A fásszárú és a lágy szárú növényi anyag tüzelése szén-dioxid-semleges technológia, elégetése során nem kerül többlet-szén-dioxid a légkörbe, csak annyi, amennyit a növények a fotoszintézisük során felhasználtak. A Pécsi Erőműnél a technológia váltása után a légszennyezettség radikálisan csökkent Pécsett Az erőmű évente több, mint ~400 ezer tonna szén-dioxid kibocsátását váltja ki. (4. ábra)

4. Pécs 2013 óta az első zöld város Magyarországon, a távfűtését teljesen megújuló energiaforrásból biztosítja. 2014 márciusában a kapcsolt energiatermelés európai szakmai szervezete, a COGEN Europe a piacfejlesztés kategóriában a legjobbnak ítélte a Pécsett átadott szalmatüzelésű erőművet.

5. A Pécsi Erőműbe jórészt csak a másként már nem hasznosítható faanyag kerül be (a hengeres hosszú fa mennyisége 2018-ra 110 ezer tonna körüli értékre csökkent) és ebből csak évi 20-22 ezer tonna „hengeres” fa származik a Mecsek erdeiből. A faapríték nagyobb részét ma már az erdészeti maradékanyagok (~250 ezer tonna ágak, gallyak, tuskók, ) biztosítják. Az erdészeti és magán fakitermelésből csak 37-40 %-a kerül tűzifának.

6. A Pécsi Erőmű tevékenysége megfelel a Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseinek és jelentősen hozzájárul Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési tervében 2020-ra vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

7. A mezőgazdaságból származó nagy bálás szalma éves mennyisége ~200-220 ezer tonna körüli. (táblázat)

8. A fajlagos energia költség (Ft/MJ) a szilárd növényi tüzelőanyag esetében (1,1-1,3 Ft/MJ) kb. harmada a földgáz költségéhez viszonyítva (3,0-3,4 Ft/MJ). Kedvező termelői hő árat lehet ezáltal biztosítani. Ez a valódi rezsicsökkentés. Pécs hő-ellátása nincs kitéve geopolitikai hatásoknak.

9. A Pécsi Erőmű 710 munkavállalónak ad munkát az erőművön kívül. Közel 11,0 milliárd Ft/év tüzelőanyag vásárlás történik a régióból (melynek jelentős hányada a mezőgazdaságba kerül, stabil és kiszámítható jövedelmet kínálva a gazdaságoknak)

 

 

 

 

4. A Pannongreen Kft és a Pannon Hő Kft. elektromos energia termelésének és Pécs város távfűtésének energia adatai

 

Elektromos energia termelésének és Pécs város távfűtésének energia adatai, valamint az éves bevételeinek összesítése. Felhasznált hivatkozások: Lakossági hő tarifadíjak (PÉTÁV, Főtáv); METÁR átvételi árak (https://www.kormany.hu/ ) Fűtőérték táblázatok.

 

A ZÖLD értékek a TERBETE Consulting Kft. jelentésének energia adatai. Ezekből lehet „visszaszámolni” növényi anyag mennyiségeket, amik 4-5 % pontosan megegyeznek a cégek által közölt beszerzési adatokkal. (Barna színű adatok)

 

1. Táblázat. A Pannongreen Kft, [7], [9] és a Pannon Hő Kft [8], [10] tüzelőanyag felhasználása és elektromos energia termelése 2017-ben

2017-ben

2017-ben felhasznált tüzelőanyag

Termelt elektromos energia

Szalma

Fa

Egyéb

Össz

Teljes

Eladott

 

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

%

 

Pannongreen Kft

1174

3

1177

357

312

58

 

Pannon Hő Kft

656

193

0

849

228

193

41

 

Összesen

505

 

 

2. Táblázat. A Pannongreen Kft. és a Pannon Hő Kft tüzelőanyag felhasználása és a 2017-ben termelt hőmennyisége

2017-ben

2017-ben Termelt hő

Teljes

Eladott

Eladott

GWh

GWh

%

GJ/MWh

GJ

Pannongreen Kft

183

167

31

3,6

601200

Pannon Hő Kft

245

244

52

3,6

878400

Összesen

1479600

 

3. Táblázat. A Pannongreen Kft. és a Pannon Hő Kft. 2017-ben vásárolt tüzelőanyag mennyisége

2017-ben

2017-ben vásárolt tüzelőanyag

GJ/ MWh

Összes tüzelőanyag energiája

Fűtő-érték

Tüzelőanyag

tömege

GWh

 

TJ

GJ/ton

tonna

Pannongreen Kft

1177

3,6

4237

12

353100

Pannon Hő Kft

849

3,6

3056

14

218300

Összesen

 

7294

 

571400

 

 

 

5. A Pécsi Hőerőmű tüzelőanyag összetétele a 2020-as években

(https://biomassza.veolia.hu/telephelyek/pecsi-eromu/ )

 

A Pécsi Erőmű éves tüzelőanyag igénye hozzávetőleg 500 000 tonna. Ez nagy részben fásszárú (dendromassza) és a lágyszárú (fitomassza, - mezőgazdasági melléktermékek) növényi tüzelőanyagokból kerül ki. A Pannon Hőerőmű Zrt. a Magyarországon évente megtermelt 5 millió tonna szalmának csupán a 4 százalékát használja fel. A szalma energetikai felhasználása nem veszélyezteti sem az állattartás, sem a feldolgozóipar melléktermék igényének a kielégítését. 2013-ra a Pécsi erőműben megvalósult a fosszilis tüzelőanyagok helyett a növényi eredetű, melléktermékek tüzelése, és ezzel a savas esőket eredményező kéndioxid, nitrogénoxidok, valamint a por és a szénmonoxid kibocsátás megszűntetése. (4. ábra)

 

Kisebb arányban, a vonatkozó szakhatósági engedélynek megfelelően úgy nevezett SRF (Solid Recovered Fuel) is tüzelésre kerül az erőműben. Az SRF olyan papírból és anyagában már nem újrahasznosítható műanyagból álló keverék, ami szigorú bevizsgáláson és termékminősítési eljáráson esik át. Ennek a klórmentes, kereskedelmi forgalomban értékesíthető tüzelőanyagnak a felhasználása Európában széles körben elfogadott. Mindezek eredményeként a Pannon Hőerőmű Zrt. Zöld díjat kapott (https://eco.hu/hir/zold-dijat-kapott-a-pannon-hoeromu-zrt/)

 

 

 

1.   ábra. Áttérés 2004-2013 között a külszíni fejtésű széntüzelésről a növényi anyagok tüzelésére

 

 

2.   ábra. A szilárd növényi tüzelőanyag fajták arányának változása 2004 és 2016 között [1] [2]

 

 

 

Az 1. ábra mutatja, hogy a Pécsi Erőműbe beszállított szilárd növényi alapanyag erőteljesen változott 2004-től 2016-ig. Ennek adatai láthatók kigyűjtve a 4. táblázatban. Az 2. ábra jól illusztrálja, hogy 2005-ben, kezdetben csak hosszú hengeres tűzifát szállítottak be az erőműbe. Ennek az volt az oka, hogy csak a nagy méretű fa szállítására voltak járművek és csak az erőmű területén volt olyan nagy teljesítményű (1,5 MW) aprító rendszer, amely a hengereket tudta aprítékká alakítani.

 

A hosszú hengeres fák és az apríték formában beszállított anyagok mennyisége a PANNONGREEN Kft. területén belül kb. egy hétre elegendő. A gőzturbina által meghajtott generátor 49,9 MWe beépített villamos teljesítményű. A PANNONGREEN Kft. évente 325-330 GWh mennyiségű villamos energiát, valamint 350-400 TJ mennyiségű hőenergiát értékesít.

 

Miután a nagyteljesítményű (120-200 LE) traktorok, bálázók és apríték szállító kamionok egyre nagyobb számban álltak rendelkezésre az integrátoroknál, lehetett szó arról, hogy az erdőben levágott gallyakat, ágakat egyre nagyobb mennyiségben tudják már az erdőben aprítékká alakítani és beszállítani az erőműbe. Ezt jelentős területen kellett megszervezni (Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun megyék és Horvátország)

 

 

 

4. Táblázat. Tüzelőanyag „összetétel” változás 2006 és 2018 között a Pécsi Erőműben

 

 

Minősítés

Megnevezés

2006 (ezer tonna)

2018 (ezer tonna)

 

Fásszárú növények (dendromassza)

 

 

 

1

Fakitermelés során „keletkező”, faipari feldolgozásra alkalmatlan

Hengeres hosszú tűzifa

330

100

2

Fakitermelés során „keletkező” ágakból, gallyakból előállítható

Apríték

---

270

 

Faipari feldolgozás „melléktermékei”

 

 

 

3

Faipari feldolgozás során „keletkező”

Faipari apríték, szélléc

70

10

 

Lágyszárú növények (fitomassza)

 

 

 

4

Gabona betakarítás során a talaj utánpótlásra nem szükséges

Bálázott szalma

(főleg búza)

---

180

5

Napraforgó mag hántolása során „keletkező”

Napraforgó héj

---

30

 

Összesen

 

400

590

 

 

 

3.   ábra. A jelenlegi (2023. év) tüzelőanyag komponensek éves mennyisége, fűtőértéke.

 

 

 

4. ábra. A Pécsi Hőerőmű éves füstgáz kibocsátásának változása. Nagy fontosságú lépés, hogy a korábbi széntüzelés nagymértékű kéndioxid kibocsátása 2004-től teljesen megszűnt. [1]

 

 

5. ábra. Az erdőből kitermelt fa különböző területeken történő felhasználásnak arányai [2]

 

 

6. A szilárd növényi anyag tüzelését biztosító erőműi tüzelőberendezések felépítése 2003-2013 között

 

A PANNONGREEN Kft. által üzemeltetett faapríték tüzelésű rendszer (6. ábra) [1]

6. ábra. Buborékoló fluidágyas, faapríték tüzelő kazán. Üzembehelyezése 2004-ben történt.

Adatai:

180 MW növényi anyag hő teljesítmény,

Tüzelőanyag igény: ~400 000 t/év;

49,9 MW elektromos teljesítmény

 

 

A Pannon Hő Kft. által üzemeltetett, bálázott lágyszárú mezőgazdasági melléktermékek tüzelését biztosító erőműi rendszer felépítését mutatja a 7. ábra mutatja.

7. ábra. Bálatüzelő kazán. Üzembe helyezése 2013-ban történt [1]

 

Adatai:

Rostély-tüzelésű kazán (137 t/h)

Kazángyártó: DP (Dánia) nemzetközi referenciákkal

Tüzelőanyag igény: ~180.000 t/év, ami 100%-ban bálázható mezőgazdasági melléktermék

Kapacitás: 35 MWe, 72 MWth

Éves hőértékesítés: 1.000 TJ

Eves villamos energia értékesítés:180 GWh

 

 

 

7. A bálaellátás technológiája, gépei

A bálával történő ellátása komoly munkagépeket és szállító járműveket igényel. A rendre rakott szalmát nagy nyomással préselik közel 400-600 kg tömegű nagy szögletes bálává (250 x 90 x 120 cm). Az égéstérbe égetésre ezen kívül kerülhet ocsú, kukoricaszár, repceszár és napraforgóhéj is.

 

8. ábra. Nagy bála készítő bálázó gép

9. ábra. Nagy bála begyűjtő

10. ábra. Nagybála tárolása a szántóföld szélén

 

 

11. ábra. Nagy bála kamion rakodása szállítása

 12. ábra. Nagy bála kamionnal és utánfutóval történő szállítása

 

 

8. A nagy bálák erőműi tárolása, tűztérbe történő „feladása”

 

A szalmabálákat az erőmű területén zárt csarnokban tárolják. A bálák tetődaruval történő rakodása során azok súly és nedvességmérése, valamint megfelelő elhelyezése is megtörténik. A tárolótérben felhalmozott lágyszárú biomassza mennyisége kb. 3-5 napra elegendő, az időjárástól függően, amennyiben szünetelni kényszerülne a beszállítás. A megfelelő utánpótlást egyébként a teherjárműveken kívül, kisebb mértékben vasúti szállítással is végzik. (https://pecsistop.hu/regio/oktoberben-bejarhatod-a-pecsi-hermvet/501875)

 

A kazánhoz történő feladás során a bálák 2 db párhuzamos szállítószalagon, egy bálafordítón és egy ún. kocsizó egységen haladnak keresztül, ami már a kazán tüzelési igényének megfelelően a 4 párhuzamos feladó vonalra osztja szét a bálákat. A bálák pontos helyzetének nyomon követésére fotocellás rendszer került kiépítésre. Ezen a négy darab párhuzamos feladó soron ismételten súly- és nedvességmérés történik. Ezután a szalmabálákat a bálabontó csiga segítségével bontják szét, majd szétszedett állapotban kerülnek beadagolásra a tűztéri rostélyokra.

 

13. ábra. Négy darab párhuzamos bála feladó sor

 

 

 

9. Hivatkozások

 

[1] „A VEOLIA Zrt. pécsi erőműve a körkörös gazdasági modell tükrében” (Rudolf Péter a Pannon Hőerőmű Zrt. vezérigazgatója – (Előadás: 2018. március 26.) www.kormanyhivatal.hu/download/0/13/54000/VEOLIA.pptx

[2] „A pécsi Erőmű korábbi működéséről” (Péterffy Attila 2008-2016 között a Pannon Hőerőmű Zrt. vezérigazgatójának előadása 2018. június 20.-án) https://www.peterffyattila.hu/documents/482_20190619035026.pdf

[3] A pécsi biomassza projektek tapasztalatai” (Péterffy Attila előadása, 2014. november 13.) https://rekk.hu/downloads/events/tavho_ws_2015_peterffy_attila.pdf

[4] Pécsi Erőmű https://hu.wikipedia.org/wiki/Pécsi_erőmű 

[5] Veolia Energia Magyarország Zrt. (http://biomassza.veolia.hu/)

[6] Biomassza-kazán a pécsi erőműben (Video bemutató) https://www.youtube.com/watch?v=bavIKjyeMrQ

[7] Nemzeti cégtár interneten elérhető adatai a Pannongreen Kft-ről. https://www.nemzeticegtar.hu/pannongreen-kft-c0209068059.html

[8] Nemzeti cégtár interneten elérhető adatai a Pannon Hő Kft.-ről https://www.nemzeticegtar.hu/pannon-ho-kft-c0209068060.html

 

 

Összeállította: dr. Német Béla

Vissza a Honlap KAPCSOLÓK oldalra