KÖLTÉSZETI SZEMLE

Vers- és prózamondó verseny Szekszárdon

(regionális válogató a szeptemberi országos fordulóra)

            A verseny helye: Szekszárd, Hunyadi u. 4.

                        ideje: 2020. április 15. (szerda) 9 óra

            A költemény elmondásának ideje 4 perc, a prózai részlet 5 perc

            Téma: Anya csak egy van

                        Csalládi körben

                        Halhatatlan kedves

Olyan versekkel lehet jelentkezni, amelyek az édesanya, a család vagy a házastárs szerepét mutatják be az ember életében.

A témaajánlat mellett a szervezők felhívják a figyelmet a 2020-as év néhány évfordulójára, amely ráirányítja a figyelmet Szabó Lőrinc és Márai Sándor (születésük 120. évfordulója) és a Karinthy-család munkásságára.

Jelentkezni lehet a név, lakcím és a műcímek megadásával
            Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
            7100  Szekszárd, Hunyadi u. 4. címen.