Nyugdíjasok Egyesülete

ahol az évek életre kelnek

ORCHIDEA Nyugdíjas Egyesület

ORCHIDEA Nyugdíjas Egyesület

Az egyesület 2020. február 9-én alakult, illetve jogilag bejegyezték. 2010 óta, mint Esthajnal Nyugdíjas Klub működött. 2019-ben új vezetősége lett a falunak. Ez megosztotta a tagságot: 18 fő kilépett, és új egyesületi formában működnek.

Vezetőségük: Nemes Józsefné (elnök), Gyarmati Lászlóné (titkár) Nagy Józsefné (pénztáros)

Tevékenységi körük: Hagyományápolás, német-sváb- magyar- roma tánc és ének.

Fontos feladatuknak tartjuk a nemzeti ünnepek megtartását (március 15., augusztus 20., október 23.). Ezeken a napokon felkeresik a falu területén levő emlékhelyeket és műsorral, koszorúzással emlékeznek. November 1. Mindenszentek ünnepe. Ilyenkor keresik fel a kálváriát, ahol a szent sírnál énekelnek,és imával emlékeznek az elhunytakra. Részt vesznek a falu egyéb rendezvényein;ha kérik, akkor műsorral is (búcsú, falunap, nőnap, svábbál stb.).
Egészségnapot szerveztek 2022. február 11-én (Testedben laksz, ez a vágyó nőd címmel).
Terveik közt szerepel, hogy március 19-én megrendezik hagyományőrző rendezvényüket (Bölcsőtől a koporsóig címmel).
Augusztus 20-ra terveznek egy autóbuszos kirándulást Szeged–Ópusztaszerre. Együttműködnek a többi civil szervezettel: Nők Bükkösdért, Polgárőrség Egyesülettel. Közös rendezvényük lesz( április 30. és május 1.) a sportpályán, ahol májusfa-állítással is ünnepelnek.
Meghívásokra mennek a környező településekre, ilyen volt a 2021. évben Dinnyeberki, ahol szabadtéri színpadon szerepeltek nagy sikerrel.
Az egyesületük nyitott, várják szeretettel az érdeklődőket, és a kapcsolatuk folyamatos az óvodával és az iskolával is. Az óvodások részére két alkalommal vittek játékokat adományként. Rendeztek gyűjtést a rászorulók részére a múlt évben öt alkalommal, volt ingyenes lehetőségük, nagyon sokan jelentek meg (a turkáló) rendezvényen.
Havonta egy alkalommal van taggyűlés. Van saját klubhelységük, amit saját erőből rendezek be, és így vált nagyon széppé, és szeretnek ott lenni. Szeretetben élnek, ahol kell segítség, mennek.
A legidősebb tagtársuk 86 éves, a legfiatalabb 50 éves. Vannak pártoló tagok, akik segítenek, és részt vesznek a szervezett rendezvényeken. Jó az együttműködés az önkormányzattal, és a polgármesterükkel is. Kapcsolatba vannak a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Roma Önkormányzattal is.

Elérhetőségük: ORCHIDEA Nyugdíjas Egyesület
7682 Bükkösd, Kossuth Lajos út 80.(levelezési cím)
email: rozika048@gmail.com
Telefon: 06-20/932-57-5