Nyugdíjasok Egyesülete

ahol az évek életre kelnek

Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Alapszervezet Egyesülete

Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Alapszervezet Egyesülete

Pécs, Indóház tér 2.


A pécsi alapszervezetünk 1989-ben alakult, székhelye hosszú éveken keresztül a Vasutas Művelődési Ház volt, közel két éve az Indóház téri szociális épületben kaptunk külön irodákat és irodai felszereléseket (számítógép, fénymásoló stb.).

Munkánkat a VSZ ONYSZ iránymutatása és koordinációja alapján, valamint a területi központ támogatásával végezzük.

Az 5 fős vezetőségünk feladata a tagsággal szemben a szociális támogatás, a vasúthoz való kötődés fenntartása, érdekképviseleti tevékenység megfelelő fórumokon, továbbá a közösségi élet fellendítése. Ezen tények ismeretében kitűnik, hogy a klubtevékenység nem igazán jellemző, illetve minimális hangsúlyt képvisel.

Heti rendszerességgel szerdai napokon 9-12 óra között tartunk fogadóórát, amikor szükség szerint intézzük az aktuális feladatokat, megkereséseket (pl. ütemtervek készítése, vezetőségi beszámolók, szociális, temetési segélyek kifizetése stb.).

Rendezvényeinket, programjainkat – jó kapcsolattartás, valamint tagjaink kiöregedése miatt is – jellemzően a városi Nyugdíjasok Egyesülete több klubjával szoros együttműködésben tartottuk/ tartjuk meg. Több alapszervezeti tagunk tevékenyen részt vesz ezen klubok munkájában is (pl. a Meszesi Nyugdíjas Klub, Jó-kor Klub, Pákolitz Klub stb.)

A Köz-tér Alapítvány illetve a BÉKE Egyesület patronálásával és segítségével kiemelt, jelentős létszámot megmozgató rendezvényeket tudtunk megszervezni. Ilyenek voltak pl. az egészségügyi napok, játékos tornák, helytörténeti előadások, filmvetítések, városnézési séták stb.

Az alapszervezetünk jellemző rendezvényei közé sorolhatjuk a műsorral, kisebb ajándékkal egybe kötött nőnapi megemlékezéseket, az „Idősek világnapja” évenkénti megünneplését, vagy vasutasnapi, bányásznapi programokat. Rendezvényeink gyakori helyszíne a Vasutas Művelődési Ház, ahol teljeskörű támogatást kapunk a felmerülő igényeinkhez (helyiség, zene, egyéb eszközök stb.).

Alapszervezeti tagjaink között Mátis Géza a Megyei Nyugdíjas Egyesület elnökeként haláláig (2020) aktívan irányította a közösségi munkát, Molnár Géza pedig a VOKE országos elnökeként tevékenykedik.

Mivel létszámunk folyamatosan csökken, „kiöregszik”, ezért kiemelt feladatként kezeljük azt. Nyitottak vagyunk a nem vasutas nyugdíjasok felvételére is.

Színvonalas programjaink mellett tervezzük meghirdetni a tagtoborzás házi versenyét, amelynél kedvező jutalmazási formát kívánunk alkalmazni.

Elérhetőségeink:

Tatai József elnök 06-30/518-0146
Karlakyné Abinéri Gabriella gazdasági felelős 06-30/216-7397
email: karlakyneag@freemail.hu